Том 74 № 1 (2017)
Експериментальна і клінічна медицина
Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

Ю.Н. Авідзба, О.І. Залюбовська, В.В. Зленко
5-9
Імуногістохімічне дослідження з моноклональними антитілами до кортизолу спонгіоцитів пучкової зони кори надниркових залоз при хронізації запалення
PDF (Русский)
Т.І. Єрмоленко, А.В. Александрова, Д.О. Гордійчук, Ю.М. Онашко
10-16
Фармакологічне дослідження активності основних ферментів сироватки крові щурів з гострим пошкодженням нирок при застосуванні натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосульфокислоти
PDF
Н.І. Мар’єнко, О.Ю. Степаненко, О.С. Лінник
17-21
Будова та індивідуальна анатомічна мінливість нижньої півмісяцевої та тонкої часточок півкуль мозочка людини
PDF (Русский)
Н.А. Мельник
22-30
Показники перекисного окиснення ліпідів і стану системи антиоксидантного захисту у печінці та нирках щурів при дії на їх шкіру наночастинок PbS різного розміру
PDF
С.М. Потапов, Н.І. Горголь, Д.І. Галата
31-34
Ко-інфекція ВІЛ, туберкульозу і вірусного гепатиту С (клініко-морфологічне спостереження)
PDF (Русский)
В.В. Рамазанов, Є.Л. Воловельська, С.С. Єршов, Н.А. Єршова, О.О. Шапкіна, С.В. Руденко, В.А. Бондаренко
35-40
Роль еритроцитів у генерації пуринергічних агоністів і дії лікарських засобів
PDF (Русский)

Терапія

М.П. Кириченко, П.А. Квасова
41-46
Історичні передумови використання французьких гімнастичних систем серед молоді в сучасних умовах
PDF (Русский)
Н.А. Лопіна
47-51
Взаємозв’язок каротидно-феморальної швидкості розповсюдження пульсової хвилі з модифікованими і немодифікованими факторами серцево-судинного ризику, вираженістю атеросклеротичного ураження коронарних артерій
PDF (Русский)
М.В. Починська
52-55
Класи пульсового артеріального тиску та параметри електрокардіостимуляції у пацієнтів при спостереженні протягом одного року після кардіоресинхронізуючої та медикаментозної терапії
PDF (Русский)
Т.Г. Старченко, І.А. Корнійчук, С.М. Коваль, К.О. Юшко, В.В. Божко, О.І. Циганков
56-59
Клініко-метаболічні ефекти та структурні зміни лівого шлуночка серця і загальних сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу під впливом тривалої комбінованої терапії
PDF

Оториноларингологія

О.В. Бондаренко, А.С. Журавльов, Н.І. Горголь, Є.В. Дьомина
60-64
Динаміка раньового процесу при пірсингу вушных раковин (експериментальне дослідження)
PDF (Русский)

Мобільна медицина

О.П. Ткаченко, П.О. Ткаченко, В.П. Бунь
127-133
Мобільні додатки в процесі лікування й навчання лікаря та студента-медика
PDF (Русский)

Питання історії

В. М. Лісовий, І.Ю. Робак, Г.Л. Демочко
138-143
Дата народження ХНМУ: історичні факти та їхні інтерпретації
PDF