Склад мікрофлори пародонтальних кишень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі паразитарних інвазій
PDF

Ключові слова

генералізований пародонтит
паразитози
мікроорганізми
пародонтальні кишені

Анотація

Досліджено кількісний та якісний склад мікрофлори пародонтальних кишень хворих на генералізований пародонтит І та ІІ ступенів тяжкості хронічного перебігу як з паразитозами (ентеробіозом, токсокарозом, лямбліозом), так і без паразитозів. Показано, що виділення з пародонтальних кишень E. faecalis характерне тільки для пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі паразитозів, причому у хворих з лямбліозом вміст їх перевищував такий у пацієнтів з ентеробіозом і токсокарозом. Отримані дані доводять, що паразитози у хворих на генералізований пародонтит підвищують питому вагу в пародонтальних кишенях умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів, збільшують мікробну колонізацію і видовий склад мікробів в асоціаціях. Серед вивчених паразитозів найбільший вплив на кількісний і якісний склад мікрофлори пародонтальних кишень чинить лямбліоз.
PDF

Посилання

Волошина А.А. Значение микробного фактора в развитии и течении воспалительных заболеваний пародонта / А.А. Волошина // Молодой ученый. – 2011. – № 1. – С. 248–251.

Григорьян А.С. Микроорганизмы в заболеваниях пародонта: экология, патогенез, диагностика / А.С. Григорьян, С.Ю. Рахметова, Н.В. Зырянова. – М.: Гэотар-Медиа, 2007. – 56 с.

Телекова Д.К. Микрофлора полости рта в развитии заболеваний пародонта / Д.К. Телекова // Проблемы стоматологии. – 2007. – № 3. – С. 28–32.

Тец В.В. Микробы ротовой полости и соматическая патология. Клинико-лабораторный консилиум. – 2007. – № 14. – С. 6–11.

Приказ МЗО СССР № 535 от 22 апреля 1985 г. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений. – М., 1985. – С. 3–65.

Рубинова Г.Е. Основные методы лабораторных исследований в клинической бактериологии / Г.Е. Рубинова. – М.: Медицина, 1994. – 234 с.

Білько І.П. Вимоги до взяття та доставки матеріалу для мікробіологічних досліджень / І.П. Білько // Сучасні інфекції. – 2001. – № 3. – С. 106–109.

Колесник Н.А. Теория и практика доказательной медицины./ Н.А. Колесник, В.Н. Непомнящий, Е.С. Самусев. – К.: Полиграф-плюс, 2006. – 200 с.

Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием EXCEL / С.Н. Лапач, А.В. Губенко, П.Н. Бабич. – К.: Моріон, 2001. – 408 с.