Експериментальна і клінічна медицина

Online ISSN: 2710-1487

Поточний номер

Том 93 № 1 (2024)
Опубліковано March 31, 2024

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188)

Print ISSN 2414-4517. Online ISSN 2710-1487

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16434-4905ПР від 21.01.2010

Адреса редакції та видавця:
Україна, 61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. +38 063 069 9000 (з понеділка по п'ятницю 9:00-17:00 за українським часом, крім святкових днів)
E-mail: ecm.journal@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.2008

DOI: 10.35339/ekm

Переглянути всі випуски