Експериментальна і клінічна медицина

Поточний номер

Том 84 № 3 (2019)
Опубліковано September 1, 2020

Засновник, редакція та видавець

Харківський національний медичний університет

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б
(наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ
КВ № 16434-4905ПР від 21.01.10

 

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net,  ekm@knmu.kharkov.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08 р.

DOI  https://doi.org/10.35339/ekm

Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

А.А. Гапон, О.В. Павлович, Т.А. Юрчук, В.І. Пиняєв, М.П. Петрушко
4–9
Криоконсервування сперматозоїдів людини в ПВП та сахарозі
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.84.03.01
PDF (Русский)
С.М. Потапов, О.В. Арсен’єв, Н.І. Горголь, О.М. Плітень, Д.І. Галата
10-18
Прогнозування гістотипу герміногенної пухлини яєчка
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.84.03.02
PDF
Переглянути всі випуски

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail:

ekm.msz.kharkiv@ukr.net

ekm@knmu.kharkov.ua