Експериментальна і клінічна медицина

Online ISSN: 2710-1487

Поточний номер

Том 86 № 1 (2020)
Опубліковано March 31, 2020

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188)

Print ISSN 2414-4517. Online ISSN 2710-1487

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16434-4905ПР від 21.01.10

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. +38 066 710 10 25 
e-mail: as.shevchenko@knmu.edu.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08 р.

DOI: 10.35339/ekm

Весь випуск
PDF

Медицина невідкладних станів, анестезіологія та інтенсивна терапія

К. Г. Михневич, Ю. В. Волкова, С. А. Луцик
50-57
Прогнозування виходу недостатності кровообігу, або про користь аналогій в медицині
https://doi.org/10.35339/ekm.2020.86.01.07
PDF

Урологія і нефрологія

Н. М. Андон’єва, O. A. Гуц, М. Я. Дубовик, С. О. Олянич, Л. В. Михайлюк
58-64
Серцево-судинна патологія як важлива соціальна проблема у пацієнтів з ХХН
https://doi.org/10.35339/ekm.2020.86.01.08
PDF
Переглянути всі випуски