Експериментальна і клінічна медицина

Online ISSN: 2710-1487

Поточний номер

Том 85 № 4 (2019)
Опубліковано January 4, 2021

Засновник, редакція та видавець:
Харківський національний медичний університет

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, категорія Б (наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188)

Print ISSN 2414-4517. Online ISSN 2710-1487

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16434-4905ПР від 21.01.10

Адреса редакції та видавця:
61022, Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-00
e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08 р.

DOI: 10.35339/ekm

Весь випуск
PDF

Психіатрія, наркологія та медична психологія

В.А. Герасимук, Н.К. Агішева
14-24
РОЛЬ І МІСЦЕ СТРЕС-ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ В ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ДРУЖИН, ЧОЛОВІКИ ЯКИХ СТРАЖДАЮТЬ НА ШИЗОФРЕНІЮ
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.85.04.03
PDF
К.А. Косенко
25-32
СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕСИВНОСТІ І ВОРОЖИХ РЕАКЦІЙ У КОМАНДНОГО СКЛАДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО І ПАСАЖИРСЬКОГО МОРСЬКОГО ФЛОТІВ
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.85.04.04
PDF
В.О. Кривицький
33-40
СТАН ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ З РІЗНИМ СТАНОМ ПОДРУЖНЬОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.85.04.05
PDF
Т.Г. Кривоніс
41-46
АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНО-ПОВЕДІНКОВИХ ПРОФІЛІВ У ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ КЛІНІЧНИХ, СІМЕЙНИХ ТА ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.85.04.06
PDF
Н.О. Марута, K.В. Шевченко-Бітенський
47-54
ПРОГРАМА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ГАЛЮЦИНАТОРНО-ПАРАНОЇДНИМИ РОЗЛАДАМИ ПРИ ДЕМЕНЦІЯХ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ І СТАДІЇ РОЗВИТКУ І ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.85.04.07
PDF
Ю.І. Мисула
55-61
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПЕРВИННИМ ЕПІЗОДОМ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.85.04.08
PDF
Переглянути всі випуски