Експериментальна і клінічна медицина

Поточний номер

Том 81 № 4 (2018)
Опубліковано July 14, 2020

Засновник, редакція та видавець Харківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу ЗМІ КВ № 16434-4905ПР від 21.01.10

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.15 № 528)

Адреса редакції та видавця: 61022, Харків, пр. Науки, 4 Тел. (057) 707-73-00 e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net, ekm@knmu.kharkov.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3242 від 18.07.08

Весь випуск
PDF

Судова медицина

В.О. Ольховський, Ю.М. Кравченко, М.В. Губін, І.Ю. Сербіненко, М.О. Зинченко, А.В. Лісова, Я.С. Бєлєвцова
63-68
Організаційні питання судово-медичної експертизи осіб, постраждалих від падіння з великої висоти на поверхню води
PDF (Русский)
Переглянути всі випуски