Оцінка ефективності прогестеронової терапії загрозливого аборту на підставі клініко-генетичного підходу з урахуванням алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону rs590688
PDF

Ключові слова

загрозливий аборт
поліморфізм гена рецептора прогестерону
прогестеронова терапія

Анотація

Обстежено 95 жінок репродуктивного віку в терміні вагітності 8–16 тижнів з діагнозом загрозливий аборт, які отримували прогестеронову терапію різних режимів. Шістдесят сім жінок отримували прогестеронову терапію без урахування SNP PGR rs590688. Двадцять вісім жінок отримували прогестеронову терапію на основі клініко-генетичного підходу. У жінок із загрозливим абортом прогестеронова терапія, яка здійснювалася на підставі клініко-генетичного підходу з урахуванням SNP PGR rs590688, призводила до зменшення тривалості гормональної терапії і більш швидкого зникнення клінічних проявів: в 1,4 раза скорочувалася тривалість лікування (W = 841,5, p < 0,001), в 1,7 раза швидше зникали болі (χ2 = 10,89; p <0,001) і в 1,9 раза швидше припинялися кров’янисті виділення (χ2 = 6,94; p <0,05).
PDF

Посилання

Practice Committee Opinion of the American Society of Reproductive Medicine. Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss: a committee opinion // Fertil Steril. – 2012. – № 98. – P. 1103–1111.

Boyle F. Supporting parents following pregnancy loss: a cross-sectional study of telephone peer supporters / F. Boyle, A. Mutch // BMC Pregnancy and Childbirth. – 2015. – № 15. – P. 291.

Зоря О.П. Демографічний стан в Україні в умовах глибокої трансформаційної економічної кризи / О.П. Зоря // Грані. – № 2 (118), лютий 2015. – С. 89–92.

Лихачев В. Практичне акушерство з невідкладними станами / В. Лихачев. – Полтава: Мед. інформ. агентство, 2010. – 720 с.

Манухин И.Б. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции : руководство / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. – 3-е изд., перераб. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 272 с.

Manuck T. Predictors of response to 17-alpha hydroxyprogesterone caproate for prevention of recurrent spontaneous preterm birth / T. Manuck, M. Esplin, J. Biggio // Am. J. Obstet Gynecol. – 2016. – № 214. – P. 376.

Su M. Association of progesterone receptor polymorphism with idiopathic recurrent pregnancy loss in Taiwanese Han population / M. Su, I. Lee, Y. Chen // J. Assist. Reprod. Genet. – 2011. – № 28. – P. 239–243.

Kryvopustov O. Single nucleotide polymorphisms in human progesterone receptor gene and its value in miscarriage or preterm delivery / O. Kryvopustov, V. Dosenko // Fiziol. Zh. – 2015. – № 61. – P. 111–119.

Romano A. The PROGINS polymorphism of the human progesterone receptor diminishes the response to progesterone / A. Romano, B. Delvoux, D. Fischer. // J. Mol. Endocrinol. – 2007. – № 38. – P. 331–350.