Профілактика післяопераційних ускладнень у жінок з запальними захворюваннями органів малого тазу та кістами яєчників
PDF (Русский)

Ключові слова

лапароскопія
спайковий процес
відновлювальна терапія
ферментні препарати
вагітність

Анотація

Проведено лапароскопічне лікування і подальша реабілітація 66 жінок з безпліддям, викликаним хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу і наявністю кіст яєчників. Установлено, що комплексне лікування з включенням ферментного препарату, що містить стрептокіназу і стрептодорназу, має виражений позитивний терапевтичний ефект на перебіг післяопераційного періоду у жінок з непрохідністю маткових труб, хронічним запаленням органів малого тазу і спайковим процесом у малому тазу. Використання розробленого комплексу реабілітаційних заходів сприяє підвищенню ефективності профілактики утворення спайкового процесу після ендоскопічних операцій і збільшенню частоти настання вагітності.
PDF (Русский)

Посилання

Радзинский В.Е. Репродуктивное здоровье женщин после хирургического лечения гинекологических заболеваний / В.Е. Радзинский, А.О. Духин, И.Н. Костин // Акушерство и гинекология. – 2006. – № 4. – С. 51–54.

Рос Д. Воспалительные заболевания органов малого таза / Д. Рос // Здоровье женщины. – 2007. – № 3 (31). – С. 101–102.

Тучкіна І.О. Етапна реабілітація піддітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією : автореф. дис. ... докт. мед. наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / І.О. Тучкіна. – Харків : ХНМУ, 2007. – 39 с.

Гнатенко О.В. Гострий живіт у молодих жінок та дівчат-підлітків / О.В. Гнатенко, А.М. Прокопенко // Зб. тез міжвузівськ. конф. молодих вчених та студентів «МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ». – Харків, 2016. – С. 217–218.

Гінекологія: підручник лікарів-інтернів; за ред. В.І. Грищенка. – Харків: Основа, 2003. – 728 с.

Інструкція для медичного застосування препарату Дистрептаза. Наказ МОЗ України від 21.10.2011 № 685.

Пути прогнозирования и профилактики спаечных осложнений у девочек после аппендэктомии / Д.С. Акмоллаев, А.А. Данилов, В.Ф. Рыбальченко и др. // Хірургія дитячого віку. – 2011. – № 4 (33). – С. 31–35.