Динаміка змін ульрастуктурної організації міосімпластов у м'яких тканинах при наявності стороннього металевого тіла вогнепального походження.
PDF (Русский)

Ключові слова

електронна мікроскопія
м'які тканини
вогнепальне поранення
стороннє тіло

Анотація

Показані результати вивчення електронної мікроскопії м'яких тканин в динаміці при наявності невидаленого стороннього тіла вогнепальної походження. Доведено наявність дистрофічних процесів на рівні внутрішньоклітинних структур на 30-у добу після поранення і углублення ступеня виразності деструктивних порушень на 60-у добу після поранення. Провідною ланкою розвитку патологічного стану миосимпластами є мітохондріальна дисфункція, яка веде до зниження скорочувальних можливостей миосимпластами.
PDF (Русский)

Посилання

Беленький В.А. Диагностика и лечение боевых огнестрельных ранений живота / В.А. Беленький, В.В. Негодуйко, Р.Н. Михайлусов // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 13–17.

Очерки хирургии боевой травмы живота / В.Я. Белый, Я.Л. Заруцкий, А.И. Жовтоношко, С.А. Асланян. – К.: «МП Леся», 2016. – 212 с.

Повзун С.А. Патологическая анатомия боевых поражений и их осложнений / С.А. Повзун, М.Д. Клочков, М.В. Рогачёв – Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия, 2002. – 179 с.

Гуманенко Е.К. Военно-полевая хирургия / Гуманенко Е.К. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 768 с.

Михайлусов Р.Н. Морфометрия современных огнестрельных ран мягких тканей // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2016. – Вип. 46. – С. 358–366.

Appia P.L. The Ambulance Surgeon, or Practical Observations on Gunshot / P.L. Appia. – СRC Press, 2015. – 282 p.

Заруцкий Я.Л. Указания по военно-полевой хирургии / под ред. Я.Л. Заруцкого, А.А. Шудрака. – К.: СПД Чалчинская Н.В., 2014. – 396 с.