Дата народження ХНМУ: історичні факти та їхні інтерпретації
PDF

Ключові слова

Імператорський Харківський університет
медичний факультет
Харківський національний медичний університет
харківська вища медична школа

Анотація

Стаття присвячена важливому питанню історії Харківського національного медичного університету – обґрунтуванню часу його створення. Автори в ході дослідження джерел і літератури уточнили дату створення найстарішої вищої медичної школи України – харківської. Крім того, вони наполягають на уточненні низки історичних фактів.
PDF

Посилання

Фойгт К. Историко-статистические записки об Императорском Харьковском Университете и его заведениях, от основания Университета до 1859 года / К. Фойгт. – Харьков : тип. ун-ту, 1859. – 175 с.

Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905): ист. моногр.: в 2 т. / Д.И. Багалей, Д.П. Миллер. – Репр. изд. – Харьков, 1993. – 2 т. – 986 с.

Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Д.И. Багалей, Н.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул. – Харьков : тип. Адольфа Дарре, 1906. – 344 с.

Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам): в 2 т. / Д. И. Багалей. – Х. : тип. и литогр. М. Зильберберга, 1893–1904. – 2 т. – 1136 с.

Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / под ред. И.П. Скворцова и Д.И. Багалея. – Харьков: тип. «Печ. дело» кн. К. Н. Гагарина, 1905–1906. – V, 471, 314, XVI c., 27 л. портр.

Короткі нариси з історії Харківського державного університету. – Харків : Вид-во Харк. ун-ту, 1940. – 300 с.

Харьковский государственный университет им. А. М. Горького за 150 лет / [редкол.: С. М. Короливський (пред.) и др.]. – Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1955. – 543 с.

Очерки истории Харьковского медицинского института / [редкол.: В. А. Задорожный (отв. ред.) и др.]. – Харьков: ХМИ, 1969. – 486 с.

Харьковский государственный университет 1805–1980. Исторический очерк. – Харьков: Вища шк., 1980. – 160 с.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В.С. Бакіров, В.М. Духопельников, Б.П. Зайцев та ін. – Харків: Фоліо, 2004. – 750 с.

Історія Харківського державного медичного університету: 1805–2005 / за ред. А.Я. Циганенка. – Харків: ВПЦ «Контраст», 2005. – 742 с.

Вчені Харківського державного медичного університету. Присвяч. 200-річчю від дня заснування Харк. держ. мед. ун-ту, 1805–2005 / за ред. А.Я. Циганенка. – Харків: Харків, 2002. – 470 с.

Устав Императорскаго Харьковскаго Университета: 5 ноября 1804 г. / М. : Книга по Требованию, 2012. – 61 с.

Історія університету [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/ru/general/our_university/history

Медичний факультет [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/medicine/medicine_about

Історія факультету – з минулого у майбутнє [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://medicine.karazin.ua/about/Istoriya-fakultetu---z-minulogo-u-maybutne

Інформаційний буклет кафедри анатомії [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://medicine.karazin.ua/resources/52fc974993c401dbbd170dd0b933350a.pdf

Інформаційний буклет кафедри внутрішньої медицини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://medicine.karazin.ua/resources/28c9784f4df8822ecac83519218049f7.pdf

Про відзначення сторічного ювілею Київського державного університету та стотридцятирічного ювілею Харківського державного університету : Постанова Президії Центрального виконавчого комітету УСРР від 16 груд. 1935 р. // Вісті Центрального виконавчого комітету Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських Депутатів Української Соціалістичної Радянської Республіки. – 1935. – 17 груд.

Народний музей історії Харківського національного медичного університету. Основний фонд. – № 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1680, 1681, 1685, 1686, 1687, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696.

ЦДАВО. Ф. Р-166. Оп. 1. Спр. 1114.

ЦДАВО. Ф Р-166. – Оп. 1. Спр. 1113.

Аврус А. И. История российских университетов / А. И. Аврус. – М., 2001. – 85 с. – С. 55

Слюсарский А.Г. Харьковский государственный университет им. А.М. Горького за 150 лет. 1805–1955. / А.Г. Слюсарский, В.И. Астахов, И.Я. Мирошниченко, Б.М. Барак, С.М. Короливский, Н.К. Колесник. Харьков: Изд-во ун-та, 1955. – 387 с.

Рибалка И. К. Харьковский государственный университет, 1805–1980: Ист. очерк / И. К. Рибалка, А. Е. Кучер, В. И. Булах и др.; Отв. ред. И. Е. Тарапов. – Харьков: Вища шк. – 1980. – 160 с.

Очерки истории Харьковского медицинского института / [редкол.: В. А. Задорожный (отв. ред.) и др.]. – Харько в: ХМИ, 1969. – 486 с.

Вчера, в день годовщины харьковского университета… // Южный край. – 1916. – 18 янв.