Зниження якості знімних конструкцій зубних протезів на етапах клінічної експлуатації

Анотація

На етапах клінічної експлуатації виконана порівняльна оцінка якості зубних протезів та доведено, що часткові та повні конструкції дещо відрізняються індексом технологічної якості та частотою окремих ознак її зниження залежно від етапу клінічної експлуатації. Обґрунтовані алгоритми прогнозування зниження якості досліджених ортопедичних конструкцій, застосування яких дозволяє визначитися стосовно тактики клінічного моніторингу за пацієнтами.
PDF (English)

Посилання

Янішен І.В. Порівняльна оцінка якості незнімних конструкцій зубних протезів на етапах їх клінічної експлуатації / І.В.Янішен // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 4, Т. 1. – С. 399–403.

Янішен І.В. Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків / І.В. Янішен // Проблеми екологічної та медичної. генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць, 2014. – Вип. 4 (124). – Київ–Луганськ, 2014. – С. 412–421.

Hyde T.P. A Randomised Controlled Trial of Complete Denture Impression Materials / T.P. Hyde, H.L. Craddock, J.C. Gray // J. Dentistry. – 2014. – № 42 (8). – Р. 895–901.

Does the nature of the definitive impression material influence the outcome of (mandibular) complete dentures? / J.F. McCord, L.M. McNally,

P.W. Smith, N.J. Grey // Eur. J. Prosthodontics and Restorative Dentistry. – 2005. – № 13. – Р. 105–108.

Белобородов С.М. Планирование клинического исследования / С.М. Белобородов // Проблемы репродукции. – 2003. – Ч. І. – № 2. – С. 6–10.

Лєхан В.М. Епідеміологічні методи вивчення неінфекційних захворювань // В.М. Лєхан, Ю.В. Вороненко, О.П. Максименко. – Донецьк: АРТ-ПРЕС, 2004. – 184 с.

Дубикайтис Т.А. Случайные и систематические ошибки в иссследованиях / Т.А. Дубикайтис // Рос. семейный врач. – 2003. – № 2. – С. 32–37.

Лищук В.А. Информатизация в клинической медицине / В.А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. – 2004. – № 1. – С. 7–13.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Заг. ред. В.Ф. Москаленка, Ю.В. Вороненка. – Тернопіль, 2002. – С. 50–75.

Ледощук Б.О. Проблеми систематичних і випадкових помилок під час планування та виконання наукових досліджень / Б.О. Ледощук, Н.К. Троцюк // Демографічна та медична статистика у XXI столітті: Матер. конф. – К., 2004. – С. 121–124.

Чубенко А.В. Применение современных статистических методов в клинических исследованиях / А.В. Чубенко, П.Н. Бабич, С.Н. Лапач / Український медичний часопис. – 2003. – № 4. – С. 139–143.