Том 64 № 3 (2014)
Експериментальна і клінічна медицина

Оригінальні дослідження

О.О. Адамович
7-10
Частота зустрічання, особливості перебігу та діагностики вертебрологічної патології серед осіб юнацького віку
PDF (Русский)
Н.В. Антипов, Ю.А. Орлова, А.Б. Зарицкий, А.В. Заплавский, Д.В. Сироид
11-14
Экспериментально-морфологическое обоснование механизмов вторичного кровотечения при ранении сосудов ягодичной области
PDF (Русский)
Н.В. Антипов, И.В. Фесак, А.Б. Зарицкий, Р.А. Жиляев
15--17
Надфасциальный метод пластики пахового канала с применением сетчатого трансплантата
PDF (Русский)
Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Л.П. Лаврів
18-21
Пренатальний розвиток органів і структур організму
PDF (Русский)
В.В. Бойко, С.О. Савві, В.В. Жидецький, А.Ю. Бодрова, Є.А. Новіков, І.Ю. Грищенко
22-24
Оптимізація формування гастростоми із застосуванням ультразвукового методу дослідження
PDF (Русский)
А.В. Бондаренко
25-30
Патоморфологічні особливості туберкульозного та Епштейна-Барр вірусного ураження ЦНС у ВІЛ-інфікованих
PDF (Русский)
В.Ю. Вдовиченко, Р.С. Ворощук
31-35
Топографическая классификация почечных пирамид человека
PDF (Русский)
О.Ю. Вовк, А.А. Шмаргалев, В.Б. Икрамов, К.Д. Ткаченко, Ю.В. Богуславский, О.В. Редякина
36-40
Топометрическая характеристика послойного строения чешуи затылочной кости
PDF (Русский)
Ж.О. Гиленко
41-45
Патоморфологические и клинико-эхографические особенности пубертатных маточных кровотечений у подростков на фоне железодефицитной анемии
PDF (Русский)
А.В. Горбулич
46-49
Варианты коррекции антирефлюксной функции кардии при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии пищевода
PDF (Русский)
Н.В. Грінівецька
50-55
Розподіл глікозаміногліканів у сполучнотканинній стромі підшлункової залози новонароджених щурів в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів
PDF (Русский)
Г.И. Губина-Вакулик, В.Ю. Юнусов, Е.М. Лукьянова
56-60
Особенности развития аорты и сосудов микроциркуляторного русла у новорожденных потомков родителей-«курильщиков»
PDF (Русский)
І.С. Дісковський
61-64
Особливості мікроструктури шкіри щура за умов впливу опіоїду
PDF (Русский)
О.К. Зенин, В.В. Потапов, М.В. Ковальчук
65-67
Действие холодной плазмы на живые клетки (научный обзор)
PDF (Русский)
О.Г. Костюк
68-71
Способи попередження дилюції хіміопрепарату в лікуванні поверхневого раку сечового міхура
PDF (Русский)
Г.Л. Литвиненко, Ю.Б. Ларьяновська, С.В. Власов
72-77
Вплив речовини L486-0021 на морфофункціональний стан легеневої тканини при експериментальному гострому токсичному набряку легенів
PDF (Русский)
М.В. Логаш, П.Б. Покотило, Ю.М. Федевич, Ю.Я. Кривко
78-81
Зміни біохімічних показників крові щура при інтоксикації опіоїдами в динаміці перебігу експерименту
PDF (Русский)
Г.В. Лукьянцева, В.И. Лузин
82-85
Прочность плечевой кости у белых крыс с нанесенным дефектом большеберцовой кости после 60-дневного введения тартразина
PDF (Русский)
В.Д. Марковський, І.В. Сорокіна, О.В. Калужина
86-90
Морфологічні особливості легеневої артерії у плодів і новонароджених від матерів з прееклампсією
PDF (Русский)
В.Д. Марковский, И.В. Сорокина, М.С. Мирошниченко, О.Н. Плитень, А.С. Шапкин
91-94
Влияние различных вариантов гипоксии на количество крысят в помете и на их соматометрические показатели (экспериментальное исследование)
PDF (Русский)
З.З. Масна, О.З. Масна-Чала, Х.І. Павлів, І.Р. Ступницький
95-97
Частота зустрічання різних видів прикусу в поєднанні з аномаліями положення зубів у підлітків м. Львова
PDF (Русский)
В.А. Міськів
98-101
Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14-ту та 28-му добу перебігу експериментального цукрового діабету
PDF (Русский)
Р.М. Михайлусов, С.Н. Ромаев, Л.Ю. Свириденко
102-108
Фотодинамическая терапия и флуоресцентная диагностика - новый, перспективный метод комплексного планирования оперативных вмешательств
PDF (Русский)
В.Н. Морозов, В.И. Лузин
109-112
Влияние введения мексидола на органометрические параметры надпочечных желез белых крыс в период реадаптации после 60-дневного введения бензоата натрия
PDF (Русский)
Х.І. Павлів
113-116
Дослідження структурної перебудови твердих тканин коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку
PDF (Русский)
У.Є. Підвальна
117-120
Морфологічне підґрунтя безпечного застосування налбуфіну на прикладі судинної оболонки очного яблука
PDF (Русский)
А.М. Романюк, М.С. Линдін, Р.А. Москаленко, О.М. Гортинська
121-123
Морфологія біомінералізатів у тканині раку молочної залози та експресія рецепторів остеопонтину
PDF (Русский)
В.В. Савран, Н.І. Кашлюк, В.Р. Савpан
124-126
Еволюція хірургічного лікування раку молочної залози
PDF (Русский)
А.Н. Скоробогатов
127-131
Гистологическое строение диафиза большеберцовой кости после 60-дневного воздействия паров толуола у крыс разного возраста
PDF (Русский)
И.А. Соловьёв, Н.В. Антипов, Р.А. Жиляев
132-134
Клинико-анатомические особенности ложных суставов ладьевидной кости запястья при цифровом рентгено- и томографическом их анализе
PDF (Русский)
Ю.Л. Ткачук
135-138
Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла кіркової речовини наднирників при стрептозотоциновому цукровому діабеті
PDF (Русский)
А.А. Тютюник, В.А. Пастухова
139-142
Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях
PDF (Русский)
Н.А. Щербина, М.В. Макаренко
143-147
Клинико-морфологические аспекты развития синдрома задержки роста плода
PDF (Русский)