Дослідження структурної перебудови твердих тканин коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку

Анотація

УДК 611.314-061-068-013 Х.І. Павлів Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ТВЕРДИХ ТКАНИН КОРЕНІВ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ При виборі тактики терапевтичного, хірургічного і ортодонтичного лікування необхідно враховувати, що корені постійних зубів формуються після прорізування зубів у ротову порожнину протягом 2-3 років. Тверді тканини коренів постійних зубів протягом різних етапів формування і розвитку зазнають постійної структурної перебудови. Терміни і тривалість формування шарів клітинного і безклітинного цементу і їх топографічне співвідно шення характерні для зубів кожної групи. Ключові слова: корені зубів, структурні зміни, формування шарів цементу. К.И. Павлив СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ КОРНЕЙ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ При выборе тактики терапевтического, хирургического и ортодонтического лечения необходимо учитывать, что корни постоянных зубов формируются после прорезывания зубов в ротовую полость в течение 2-3 лет. Твердые ткани корней постоянных зубов на протяжении разных этапов формирования и развития претерпевают постоянную структурную перестройку. Сроки и продолжи тельность формирования слоев клеточного и бесклеточного цемента и их топографическое соотношение характерны для зубов каждой группы. Ключевые слова: корни зубов, структурные изменения, формирование слоев цемента. H.I. Pavliv INVESTIGATION OF THE STRUCTURE REBUILDING OF THE HARD TISSUES OF THE TEETH ROOTS ON DIFFERENT STAGES OF THEIR FORMATION AND DEVELOPMENT Results of the investigation testify that roots of the permanent teeth continue their formation during next 2-3 years after eruption of the teeth into the mouth cavity. It is necessary to take into consideration while making choice of further treatment. Hard tissues of the roots of permanent teeth undergo permanent structural rebuilding during all stages of their formation. Completion of formation of cellular and acellular layers of cementum and their topographic correlation is typical for the teeth of each group and it is equal in time aspect with completion of the permanent teeth formation. Key words: roots of teeth, structural changes, forming of cement layers. Поступила 03.03.14
PDF (Русский)

Посилання

Михайловская В.П. Апикальный периодонтит временных зубов: клиника, диагностика / В.П. Михайловская, К.А. Горбачева // Современная стоматология. - 2007. - № 2. - С. 22-25.

Хоменко Л.А. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков / Л.А. Хоменко, Е.И. Остапко, Н. В. Биденко. - М.: Книга плюс, 2004. - 200 с.

Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста. - М.: Медицина, 1987. - С. 129-135, 214-216, 264-267, 383-385.

Детская терапевтическая стоматология: национальное руководство / ред.: В.К. Леонтьев, Л.П. Кисельникова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2010. - 896 с.

Goncalves P.F. Dental cementum reviewed: development, structure, composition, regeneration and potential functions / Patricia Furtado Goncalves, Enilson Antonio Sallum, Antonio Wilson Sallum [et al.] // Braz. J. Oral Sci. - 2005, January/March. - Vol. 4, № 12. - P. 651-659.

Масна З.З. Особливості структури твердих тканин коренів постійних зубів у період формування постійного прикусу / З.З. Масна, Ю.С. Сафонова // Вісник морфології. - 2004. - Т. 10, № 1. - С. 47.

Масна З.З. Атлас мікроанатомії зубів / З.З. Масна, І.І. Бобрик, Ю.Я. Кривко. - Львів, 2007. - С. 80.