Том 60 № 3 (2013)

Теоретична і експериментальна медицина

А.С. Журавлёв, Г.И. Губина-Вакулик, Мани Ханс
5-10
Клинико-патоморфологический анализ случаев тонзиллэктомии
PDF (Русский)
Н.Ю. Лебедєва
11-13
Фібринолітичні властивості бактерій роду Staphylococcus, ізольованих з поверхні шкіри
PDF (Русский)
В.В. Мінухін, Н.І. Коваленко, В.Л. Ткаченко, Г.В. Сіріца
14-18
Вивчення протимікробної активності ефірної олії мануки та її комбінацій з антибіотиками по відношенню до збудників опікової інфекції в дослідах in vitro
PDF (Русский)
Л.И. Симонова-Пушкарь, В.З. Гертман
19-23
Маркёры метаболизма коллагена в сыворотке крови больных раком молочной железы при фотомагнитной терапии радиоиндуцированных повреждений кожи
PDF (Русский)
В.В. Хазієв, І.В. Сорокіна
24-28
Експресія рецепторів до ендотеліну-1 у вузлових еутиреоїдних неоплазіях щитовидної залози
PDF (Русский)
В.В. Щерба, М.М. Корда
29-34
Модулювання NO-синтаз при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту
PDF (Русский)

Терапія

Т.М. Амбросова
35-40
Ефективність застосування метформіну при цукровому діабеті 2-го типу: кардіоваскулярні, протективні та метаболічні ефекти
PDF (Русский)
С.Н. Коваль, Е.С. Першина, Т.Г. Старченко, А.В. Арсеньев
41-45
Прогнозирование тяжести течения гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2-го типа методом «деревьев классификации»
PDF (Русский)
С.Н. Коваль, И.А. Снегурская, О.В. Мысниченко, К.А. Юшко, М.Ю. Пенькова
46-52
Структурно-функциональные показатели сердца, инсулинорезистентность и нарушения липидного обмена у больных гипертонической болезнью с метаболическим синдромом и бессимптомной гиперурикемией
PDF (Русский)
М.В. Коломієць
53-55
Виявлення порушень обміну ксантинів у хворих на хронічну серцеву недостатність із супутньою хронічною хворобою нирок
PDF (Русский)
Н.Ю. Осовська
56-63
Клінічне значення аномальних хорд лівого шлуночка
PDF (Русский)
О.И. Чуб
64-67
Выявляемость плазмид-индуцированных генных механизмов резистентности у больных пиелонефритом
PDF (Русский)
Р.Н. Ясинский, А.С. Шальмин, А.А. Растворов
68-73
Изменения в белковом обмене при ВИЧ/СПИД-ассоциированном впервые диагностированном туберкулёзе лёгких у больных с различным уровнем угнетения иммунной системы
PDF (Русский)

Стоматологія

И.И. Соколова, Н.Н. Савельева
150-156
Стоматологическая заболеваемость пожилых больных
PDF (Русский)