Том 92 № 2 (2023)
Весь випуск
PDF

Cоціальна медицина та охорона громадського здоров'я

В.Г. Нестеренко, І.І. Сархадова
58-68
Паліативна та хоспісна допомога дорослим в харківському Обласному центрі паліативної медицини «Хоспіс» у 2016–2022 роки
PDF

Гігієна, медична екологія і професійна патологія

О.Л. Плакіда, Р.С. Вастьянов, О.В. Горошков, К.В. Остапчук, П.М. Матюшенко
69-75
Харчування в сучасних соціально-економічних умовах України як здоров’яформуючий фактор (огляд літератури)
PDF
О.В. Лотоцька, Р.С. Вастьянов, Є.В. Коболев, А.М. Рожнова
76-82
Застосування нутрицевтиків у дітей. Світові тенденції (огляд літератури)
PDF (English)

Помилка

О.А. Бур’янов, В.П. Кваша, В.O. Купрій, Є.О. Скобенко, О.Є. Скобенко
83
Помилка в: До патогенезу остеоартрозу, асоційованого з ожирінням
PDF