Том 69 № 4 (2015): Експериментальна і клінічна медицина
Експериментальна і клінічна медицина
Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

О.Д. Боягіна
5-9
Методи вивчення мозолистого тіла (аналітичний огляд літератури)
PDF (Русский)
І.А. Громакова, П.П. Сорочан, Н.Е. Прохач, В.С. Сухін, Т.С. Бакай, І.С. Громакова
10-20
Інсулінорезистентність і рак ендометрія
PDF (Русский)
К.А. Дученко, В.І. Корнієнко, Б.А. Самура, О.В. Ладогубець, М.І. Романенко, Д.Г. Іванченко
21-24
Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності 7-(2-гідрокси-3-n-метоксифенокси)пропіл-8-заміщених теофіліну
PDF
В.Д. Лук’янчук, Д.О. Гордійчук
25-31
Сучасні погляди на етіопатогенез хронічного одонтогенного остеомієліту та основні напрямки його фармакотерапії (огляд літератури)
PDF
Т.Н. Скурчак, М.В. Литвиненко, С.А. Шерстюк, Е.С. Бурячковскій
32-35
Патоморфологія печінки мертвонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів з синдромом залежності від алкоголю і наркотичних речовин
PDF (Русский)

Терапія

В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, А.Я. Меленевич
36-42
Роль маркерів ендотеліальної дисфункції в прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень професійного генезу
PDF (Русский)
К.М. Компанієць, Т.М. Амбросова
43-47
Стан глутатіонової системи та рівень вітамінів з антиоксидантними властивостями у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця і хелікобактеріозом
PDF
Т.С. Оспанова, О.С. Більченко, Є.О. Болокадзе, О.М. Піонова, Н.С. Трифонова
48-52
Деякі фенотипи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
PDF
О.В. Пивоваров
53-57
Взаємозв’язки між інсуліноподібним фактором росту-1 і показниками стану ліпідного обміну у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу
PDF
І.О. Снігурська, В.В. Божко, Т.Г. Старченко, М.Ю. Пенькова, І.А. Корнійчук
58-63
Артеріальна гіпертензія і аритмії: структурно-функціональне та електрофізіологічне ремоделювання серця
PDF (Русский)

Інфекційні хвороби

Г.І. Граділь, Г.І. Губіна-Вакулик, О.І. Могиленець, Н.В. Анциферова, Л.М. Амеліна, І.С. Юрченко
64-73
Грип А (H1N1) pdm, гострий респіраторний дистрес-синдром або пневмонія: порівняльний клініко-морфологічний аналіз двох летальних випадків
PDF (Русский)

Дерматологія

Я.Ф. Кутасевич, І.О. Олійнік, О.А. Гаврилюк, П.М. Замятін, К.В. Дубровський
91-93
Можливості дистанційної термографії в комплексній діагностиці артропатичного псоріазу
PDF (Русский)

Нейрохірургія

Л.М. Вербова, В.В. Гудков, П.М. Оніщенко, В.О. Федірко, О.Н. Лисяний, Д.М. Цюрупа, О.Ю. Чувашова, А.Б. Грязов, О.В. Земскова, І.В. Кручок, О.Є. Скобська, І.Г. Кисельова, Т.А. Малишева
110-118
Лікування великих і гігантських вестибулярних шваном і його результати
PDF (Русский)