Том 70 № 1 (2016)
Експериментальна і клінічна медицина
Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

А.В. Александрова
5-8
Наночастки срібла у фармакотерапії
PDF (Русский)
О.В. Бондарев, В.В. Мінухін, А.М. Кузьменко
9-11
Етіологія гнійно-запальних захворювань cечостатевих органів у жінок
PDF
Т.І. Єрмоленко, Д.О. Гордійчук, Е.В. Карнаух, Ю.М. Онашко, Л.Т. Киричок
12-14
Механізм нефропротекторної дії натрієвої солі полі-2,5-дигідроксифенілен-4-тіосульфокислоти
PDF (Русский)
О.І. Іващук, І.Д. Постевка, В.Ю. Бодяка
15-18
Особливості динаміки теплового потоку молочної залози, ураженої злоякісним новоутворенням в експерименті
PDF
І.О. Іщенко, Л.М. Тининика, Г.О. Ковальов, І.А. Єфімова, Б.П. Сандомирський
19-25
Вплив кріоконсервованої сироватки кордової крові на біохімічні маркери деструкції тканин
PDF (Русский)
В.В. Казмірчук, І.В. Короваєва, Б.І. Гушилик, І.М. Довга, В.Ю. Іванник
26-32
Відкриття helicobacter pylori – революційний этап розвитку гастроентерології
PDF (Русский)
Н.І. Коваленко, В.Л. Ткаченко, Т.М. Замазій, І.О. Трунова
33-36
Потенціююча дія ефірної олії чайного дерева на антибіотики по відношенню до збудників респіраторних інфекцій в дослідах in vitro
PDF
O.С. Лалименко, М.Я. Кудря, Л.Е. Нікішина, І.В. Завгородній, А.С. Шаламай
37-42
Особливості токсикокінетики антидіабетичного засобу похідного бурштинової кислоти при одноразовому внутрішньошлунковому введенні щурам
PDF (Русский)
І.Г. Максимова
43-46
Вплив сумішей імідазолінів на електричні параметри мембран клітин крові щурів
PDF
Д.І. Маракушин
47-51
Вплив оксиетильованих нонілфенолів на активність дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів щурів
PDF
В.А. Мороз, Е.Ф. Гринцов
52-58
Клініко-фармацевтичний аналіз особливостей застосування пероральних цукрознижувальних препаратів у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
PDF (Русский)
С.М. Потапов, Н.І. Горголь, І.В. Борзенкова, В.Д. Уржумов
59-62
Спостереження інтраабдомінального десмоїда
PDF (Русский)
В.О. Срібна, Н.Г. Грушка, О.А. Шепель, Т.Ю. Вознесенська, Т.В. Блашків
63-67
Зміни параметрів мейотичного дозрівання ооцитів і життєздатності клітин їх фолікулярного оточення за умов експериментального імунного ушкодження
PDF
О.М. Шевченко, В.О. Бібіченко
68-75
Особливості кістково-мозкового кровотворення при вторинно хронічному запаленні на тлі застосування глюкозамінілмурамілдипептиду
PDF (Русский)
Д.М. Шиян
76-79
Багаторакурсна візуалізація воксельної моделі мозочка та його ядер
PDF (Русский)

Інфекційні хвороби

Н.І. Коваленко, Л.І. Чернікова
89-94
Сучасний стан розробки вакцин проти ВІЛ-інфекції
PDF

Педіатрія

М.О. Гончарь, І.Ю. Кондратова, А.Д. Бойченко, Т.О. Тесленко
95-97
Застосування амплітудно-інтегрованої енцефалографії для виявлення субклінічних судом у новонароджених
PDF
В.Г. Чернуський, О.Л. Говаленкова, Г.В. Летяго, Т.В. Євдокимова
98-103
Лікарська алергія у дітей та її діагностика
PDF (Русский)

Травматологія

Д.В. Власенко, В.О. Литовченко, Є.В. Гарячий, В.Г. Власенко
152-154
Ефективність моноостеосинтезу поліфрактур стегнової кістки блокованими стержнями
PDF
Д.В. Лапшин, М.І. Березка, В.О. Литовченко, І.І. Спесивий
155-161
Порівняльна оцінка шкал щодо прогнозування результату лікування у постраждалих із політравмою
PDF

Ювілей

ХНМУ Адміністрація
168-169
Ігор Анатолійович Гарагатий
PDF