Том 71 № 2 (2016)
Експериментальна і клінічна медицина
Весь випуск
PDF

Матеріали VII Національного конгресу патофізіологів України

Н.А. Шутова, О.В. Ніколаєва
7-13
Сучасний погляд на роль еозинофільного гранулоциту в запальному процесі різного генезу (огляд літератури)
PDF (Русский)
Аббуд Аймен
14-20
Диференційований комплексний підхід до терапії хворих на псоріаз чоловіків та жінок з урахуванням стану нейроендокринної і імунної систем, вегетативної регуляції
PDF (Русский)
А.О. Авраменко
21-25
Вплив інгібіторів протонної помпи на формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на хронічний неатрофічний гастрит при проведенні стандартної антигелікобактерної терапії
PDF (Русский)
М.С. Баранова, Т.В. Горбач, Г.І. Губіна-Вакулік
26-30
Метаболічні і морфологічні ознаки зменшення карієс-резистентності зубів у нащадків гіпокінетичних матерів
PDF (Русский)
Р.С. Вастьянов, І.П. Гуркалова, В.П. Бабій, І.А. Кузьменко
31-35
Перспективи розвитку і вдосконалення викладання патологічної фізіології в медичних університетах
PDF (Русский)
Р.С. Вастьянов, Ю.С. Стрельнікова
36-40
Патогенетична роль системи цитокінів при хронічному судомному синдромі
PDF
О.Ю. Гарматіна
41-43
Нетравматичний інтракраніальний крововилив: можливості мультиспіральної комп’ютерної томографічної ангіографії у визначенні його причин
PDF
М.Р. Герасимчук, Л.М. Заяць, В.В. Черкасова, І.П. Кліщ
44-48
Вплив поліетіологічних експериментальних станів на функціональний стан легень
PDF
М.Р. Герасимчук, О.Г. Попадинець, Н.Г. Побігун
49-55
Морфофункціональні особливості щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та фізичному навантаженні
PDF
А.А. Голіцина, Ю.В. Югай, Є.В. Маркелова, А.Л. Романчук
56-59
Аналіз показників цитокінів сироватки крові при пародонтиті у пацієнтів з цукровим діабетом
PDF (Русский)
Н.Б. Гринцова, А.М. Романюк, В.Ю. Сміянов
60-63
Перебіг функціональних змін гіпофізарно-наднирковозалозної та репродуктивної системи статевозрілих щурів-самиць в період реадаптації після важкого ступеня позаклітинного зневоднення
PDF
І.Я. Гушул
64-68
Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті на тлі раку товстої кишки в експерименті
PDF
Т.В. Дегтяренко
69-72
Взаємозв’язок між показниками, які характеризують ступінь порушень перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій
PDF
А.Е. Дорофєєв, В.І. Тарасова, Т.А. Пархоменко, М.В. Кузеванова, Н.Є. Сєвостьянова
73-80
Коморбідність гіпертонічної хвороби та синдрому подразненого кишечника: нейрогуморальні передумови
PDF (Русский)
І.І. Заморський
81-85
Потенціювання антигіпоксантних ефектів мелатоніну дипіридамолом
PDF
С.В. Зябліцев, П.А. Чернобривцев, О.П. Чернобривцев, Є.В. Антонов
86-89
Вплив поліморфізму rs1137101 гена рецептора лептину на розвиток цукрового діабету 2-го типу
PDF
І.В. Іоффе, І.С. Гайдаш, О.В. Бурцев
90-95
Вплив толуолу на кислотну резистентність еритроцитів крові людини in vitro
PDF
І.В. Іоффе, О.П. Храброва, І.С. Гайдаш
96-100
Цитокіновий статус хворих на аутоімунні захворювання щитовидної залози та його корекція полібіоліном
PDF
Н.К. Казімірко, В.М. Шанько, Н.С. Ступницька, І.С. Мочалова, Т.Л. Мовчан
101-103
Вплив фізичних навантажень на імунний, метаболічний та мікробіологічний статус спортсменів і корекція порушень, які розвиваються
PDF
В.В. Колдунов, В.М. Бібікова, Н.М. Терещенко, О.В. Анісімова
104-106
Методологічні особливості викладання патологічної фізіології студентам стоматологічного факультету
PDF
О.М. Коляда
107-110
Особливості цітокінпродукуючих властивостей моноцитарної фракції мононуклеарів периферичної крові при ВЕБ-інфекції
PDF (Русский)
В.О. Коршняк, А.І. Гоженко, Б.А. Насібуллін
111-113
Вплив магнітних бур на вміст антитіл до нейроспецифічних білків у хворих з неврологічними наслідками закритої черепно-мозкової травми
PDF (Русский)
С.Г. Котюжинська, Д.А. Уманський
114-118
Роль гепарину в патології ліпід-транспортної системи
PDF (Русский)
І.Б. Кремінська, Л.М. Заяць, М.Р. Герасимчук, Ю.В. Федорченко, Н.Ю. Водославська, М.Т. Сікомас
119-122
Патогенетичні та морфологічні аспекти ендотеліальної дисфункції при фізичних навантаженнях різної інтенсивності
PDF
Є.В. Маркелова, Н.І. Грачев, А.А. Семенихин
123-126
Стан гуморальних факторів уродженого імунітету у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, які зазнали черезшкірне коронарне втручання
PDF (Русский)
С.І. Миронченко, Т.В. Звягінцева, М.М. Мішина
127-132
Механізми ультрафіолет-індукованих ушкоджень шкіри та їх фармакологічна корекція
PDF (Русский)
Л.Г. Нетюхайло, Я.О. Басараб
133-137
Дія ліпіну на ферментативну ланку антиоксидантної системи нирок щурів при опіковій хворобі
PDF
О.В. Ніколаєва, О.О. Павлова, В.А. Сіренко, М.В. Ковальцова, І.О. Сулхдост
138-142
Динаміка морфофункціональних зрушень підшлункової залози потомства щурів внаслідок дії незбалансованного харчування
PDF
О.О. Павлова
143-146
Вплив антиоксидантної терапії на стан вільнорадикального окислення ліпідів при хронічній серцевій недостатності важкого ступеня
PDF (Русский)
С.І. Похил, І.І. Торяник, О.М. Тимченко, Н.А. Чигиринська, І.А. Костиря, Т.А. Круглова
147-150
Онтогенез бабезій та його вплив на патогенетичний сценарій бабезійної інфекції
PDF
Н.А. Рикало, Ю.М. Береговенко
151-155
Структурні зміни тканини печінки щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом
PDF
Н.А. Рикало, І.В. Романенко
156-160
Патоморфологічні зміни печінки та біохімічні зміни сироватки крові при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту
PDF
К.В. Розова, О.О. Гончар, Ю.В. Путій, І.М. Маньковська
161-165
Вплив α-ліпоєвої кислоти на про- та антиоксидантний баланс і активність тромбоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
PDF
І.В. Савицький, С.В. Руснак, О.П. Наговіцин, І.А. Кузьменко, І.В. М’ястківська, О.О. Свірський
166-170
Патогенетичне обгрунтування удосконалення сучасної діагностики крововтрат
PDF
К.В. Сергієнко, О.В. Ніколаєва, О.В. Морозов
171-175
Типи міокардіальної дисфункції у дітей із неревматичним міокардитом і дилатаційною кардіоміопатією
PDF
С.М. Смірнов, А.С. Смірнов, М.А. Мірзебасов
176-179
Коррекція змін стану стінки пілоричного відділу шлунка, викликаних інгаляціями епіхлоргідрину
PDF (Русский)
И.Ю. Сопова, А.Г. Новлюк
180-182
Вміст окиснювально-модифікованих білків у базальних ядрах мозку за умов поєднаної дії гіпофункції епіфіза та гострої гіпоксії
PDF (Русский)
І.В. Сорокіна, Т.В. Бочарова
183-188
Динаміка змін органів імунної системи під дією хронічного світлового стресу
PDF (Русский)
В.О. Срібна, Н.Г. Грушка, Т.В. Мартинова, Н.В. Макогон
189-193
Функціональна активність клітин уродженого імунітету при інгібуванні полі(АДФ-рибозо)полімерази за умов експериментальної імунокомплексної патології
PDF
О.М. Стоянов, Р.С. Вастьянов, Т.М. Муратова, С.О. Антоненко, О.К. Бурля, С.М. Олійник
194-199
Коморбідне вегетативне супроводження посттравматичної епілепсії
PDF
І.О. Сулхдост
200-201
Дія селективного блокатора опіоїдних κ-рецепторів норіналторфіміну на імуногістохімічну зміну селезінки при гострому запаленні
PDF
Д.Ш. Таравнех
202-206
Стан системи гемостазу у пацієнток з тромбофілією та невдалими спробами екстракорпорального запліднення в анамнезі
PDF
К.В. Тарасенко, А.М. Громова
207-210
Особливості метаболічних змін у вагітних жінок з ожирінням III ступеня
PDF
Л.М. Тарасенко, О.Є. Омельченко, М.В. Білець, В.Ю. Цубер
211-214
Особливості впливу висококалорійного харчування на стресостійкість щурів
PDF (Русский)
Н.С. Трясак, Ю.В. Сілкіна
215-217
Морфологічні особливості антиген-індукованного розвитку атеросклерозу вінцевих судин у лабораторних щурів
PDF (Русский)
О.Є. Худяков
218-220
Особливості викладання патофізіологии іноземним студентам у вищому медичному навчальному закладі
PDF (Русский)
О.М. Шевченко, В.О. Бібіченко
221-227
Вираженість лейкоцитарної реакції периферичної крові за умови карагіненового вторинно хронічного запалення на тлі застосування глюкозамінілмурамілдипептиду
PDF (Русский)
О.А. Шевченко, О.О. Кулагін
228-231
Оцінка забруднення нафтопродуктами земель різного цільового призначення (на прикладі м. Дніпропетровська)
PDF
М.Г. Щербань, В.І. Жуков, О.В. Ніколаєва, М.О. Кучерявченко, О.Ю. Литвиненко
232-236
Вплив лапроксиду марки Л-303 на структурно-метаболічний стан мембран в умовах підгострої інтоксикації
PDF
О.О. Якименко, Р.С. Вастьянов, І.П. Гуркалова, Л.В. Закатова, Н.М. Антипова, В.В. Тбілелі
237-241
Патогенетичні механізми коморбідної патології при анкілозуючому спондилоартриті (хворобі Бехтерєва)
PDF (Русский)
З.М. Ящишин, Л.М. Заяць, О.Д. Свистак, Н.Ю. Водославська, Ю.В. Федорченко
242-245
Вплив перев’язки лівої шлункової артерії на зміни в структурі м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу
PDF