Том 78 № 1 (2018)
Експериментальна і клінічна медицина
Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

А.В. Александрова
4-8
Оцінка впливу синтетичного інгібітора матричних металопротеїназ доксицикліну на загальну протеолітичну активність крові при експериментальному термічному опіку щурів
PDF (English)
О.І. Дронов, Д.І. Хоменко, Є.С. Козачук
9-19
Потенціювання локальної кріодії дистильованою H2O на моделі безпородних щурів з перевитою карциномою Герена за умов збереженого кровотоку (In vivo)
PDF
І.В. Ковач, К.А. Бунятян, В.В. Гаргін
20-24
Наслідки застосування трікальційсіліката при експериментальному відтворенні ампутації пульпи
PDF (Русский)
М.О. Кузнецова
25-30
Вплив гіперкалорійного раціону харчування вагітних щурів на морфофункціональний стан печінки
PDF (Русский)
Є.В. Кузьменко, П.П. Сорочан, І.М. Пономарьов, В.Г. Шевцов
31-40
Імунорегуляторні механізми при пухлинному рості
PDF (Русский)
Є.О. Мазніченко, О.О. Якименко
41-45
Досвід визначення поліморфізму гена SLCO1B1 у пацієнтів із гіперліпідемією
PDF
С.В. Нестерук, І.М. Кліщ
46-51
Особливості змін показників гуморального та клітинного імунітету в крові кролів за умов механічної непроникаючої травми рогівки
PDF
С.М. Потапов, Н.І. Горголь, О.М. Плітень, Д.І. Галата, О.А. Снітко
52-66
Герміногенні пухлини яєчок (огляд літератури)
PDF
В.В. Рамазанов, Є.Л. Воловельська, О.Е. Ніпот, С.С. Єршов, Н.А. Єршова, С.В. Руденко, O.Ю. Семенченко, В.А. Бондаренко
67-73
Роль еритроцитів у формуванні запалення та тромбозу і в дії антитромботичних засобів
PDF (Русский)
В.А. Сіренко
74-81
Окислювально-антиоксидантний гомеостаз у потомства щурів, що отримували під час вагітності живлення з надлишком харчових інгредієнтів
PDF (Русский)

Мікробіологія

Г.Є. Христян, В.В. Казмірчук, В.Ю. Іваннік, І.П. Юдін, О.В. Возний, А.Л. Мельник, Л.К. Сорокоумова
82-89
Композитні покриття із протимікробними властивостями для стоматологічних імплантів
PDF