Том 61 № 4 (2013)

Історія медицини та охорона здоров'я

М.К. Адейшвили-Сыромятникова, Л.П. Абрамова, Ю.В. Загоруйко, В.В. Мясоедов
6-9
Влияние мелатонина на перекисное окисление липидов при воспалении
PDF (Русский)
Н.А. Клименко, Е.А. Руднева, О.А. Омельченко, Е.Ю. Литвиненко
10-16
Реакции поджелудочной железы при развитии в организме острого воспаления
PDF (Русский)
І.Р. Копитчак
17-20
Дослідження впливу тяжкої і комбінованої травми на неспецифічну резистентність організму
PDF (Русский)
А.П. Лантух, И.И. Лапкина, В.В. Гаргин
21-25
К вопросу о репродуктивной функции человека: моральный и сакральный аспекты
PDF (Русский)
М.В. Лупырь
26-28
Внутриствольное строение лицевого нерва в одноимённом канале височной кости
PDF (Русский)
О.А. Наконечна, Д.І. Маракушин, С.О. Стеценко, С.В. Закірова, Л.І. Артюгіна
29-33
Сучасні уявлення про механізми адаптації до дії ксенобіотиків
PDF (Русский)
М.А. Панас, О.П. Корнійчук, А.Я. Бариляк
34-38
Дія низькоінтенсивного лазерного випромінювання синього спектра на Staphylococcus aureus і Escherichia coli при пародонтиті
PDF (Русский)
С.Р. Підручна
39-43
Морфофункціональний стан легеневої і серцевої тканини при моно- та політравмі
PDF (Русский)
В.К. Сокол
44-46
Динаміка гістологічних змін в травмованих шкірі і м'язах білих щурів
PDF (Русский)
І.В. Тимчук, О.П. Корнійчук, З.В. Масляк, О.І. Бойко, В.В. Данилейченко
47-50
Вплив цитостатиків на гриби роду Candida в онкогематологічних хворих
PDF (Русский)
Л.Н. Тыныныка, Е.В. Шевченко, И.П. Михайлова, Б.П. Сандомирский, О.В. Наумова
51-56
Влияние замораживания и ионизирующего излучения на целостность клеточных элементов артерий
PDF (Русский)
О.О. Шевченко
57-60
Методичні аспекти визначення ризиків для здоров'я населення хімічних забруднювачів джерел водопостачання в практиці сімейного лікаря
PDF (Русский)

Терапія

Т.Н. Амбросова
61-67
Роль цитокиновой системы в формировании хронической сердечной недостаточности
PDF (Русский)
В.Ю. Гальчінська, І.І. Топчій, Н.В. Єфімова, П.С. Семенових, О.Л. Борисова
68-71
Експресія рецепторів селектину PSGL-1 на моноцитах при діабетичній нефропатії
PDF (Русский)
М.В. Коломієць
72-75
Фактори, які впливають на розвиток порушень обміну ксантинів у хворих на хронічну серцеву недостатність з та без супутньої хронічної хвороби нирок
PDF (Русский)
Д.К. Милославський, І.О. Снігурська, О.В. Мисниченко, М.Ю. Пенькова, В.В. Божко, О.М. Щенявська
76-84
Ефективність бета-адреноблокаторів з вазодилатуючою дією у осіб з гіпертонічною хворобою та гіперурикемією
PDF (Русский)
О.І. Чуб
85-88
Основні фактори, пов'язані з наявністю плазмід-індукованих механізмів резистентності до антибіотиків у хворих на хронічний пієлонефрит
PDF (Русский)

Медицина невідкладних станів, анестезіологія та інтенсивна терапія

В.Г. Полторацький
116-119
Причини сукупної черепно-мозкової травми
PDF (Русский)

Стоматологія

Д.С. Аветіков, В.М. Соколов, І.В. Яценко, С.А. Ставицький, К.П. Локес
124-127
Досвід застосування алотрансплантатів в естетичній і реконструктивній ринопластиці
PDF (Русский)
Л.І. Волошина, М.Г. Скікевич, Н.А. Соколова, І.В. Бойко
128-131
Стан реактивності слинних залоз у пацієнток з хірургічною менопаузою
PDF (Русский)
О.В. Гармаш, Р.С. Назарян
132-138
Доцільність використання різних джерел низькоінтенсивного світлового випромінювання для корекції мікроциркуляторних порушень в пародонті
PDF (Русский)
О.М. Гладка Гладка, Є.М. Рябоконь
139-142
Визначення антибактеріальних властивостей магнійвмісних засобів в умовах in vitro з метою профілактики карієсу зубів
PDF (Русский)
Т.В. Камина
143-145
Клиническая оценка пломб, выполненных из фторсодержащих композитов
PDF (Русский)
Н.Б. Кузняк, С.І. Трифаненко, С.Ю. Паліс, Я.В. Горицький
146-148
Спосіб поліпшення якості дренування одонтогенних аденоабсцесів підщелепної ділянки із застосуванням діалізаторів, наповнених сорбентами
PDF (Русский)
П.В. Куц, В.П. Неспрядько, Н.О. Гонтар, В.В. Парій
149-156
Клініко-функціональна оцінка ефективності протезування з опорою на внутрішньокісткові імплантати при адентії
PDF (Русский)
М.Я. Нідзельський, Г.М. Давиденко, Н.В. Цветкова, В.В. Кузнецов
157-160
Правова обізнаність лікарів-стоматологів і якість їх послуг: особливості взаємозв'язку
PDF (Русский)
М.Я. Нідзельський, Г.М. Давиденко, Н.В. Цветкова, В.М. Соколовська
161-164
Роль комп'ютерних технологій в сучасній ортопедичній стоматології
PDF (Русский)
Г.П. Рузін, С.В. Калініченко, О.І. Чирик
165-169
Показники фагоцитарної ланки імунітету при лікуванні переломів нижньої щелепи в осіб молодого віку
PDF (Русский)
Ш.Д. Таравнех
170-173
Вивчення психологічного стану хворих на запальні захворювання м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки як невід'ємна складова стоматологічної допомоги
PDF (Русский)
Ю.В. Фоменко
174-178
Применение технологии Endo-express и Safe-sider при повторном эндодонтическом лечении зубов, ранее запломбированных резорцин-формалиновым методом
PDF (Русский)