Том 55 № 2 (2012)

Теоретична і експериментальна медицина

Т.В. Звягинцева, А.В. Александрова
5-8
Влияние синтетического ингибитора матричных металлопротеиназ доксициклина на состояние процессов про- и антиоксидантной системы при лечении ожоговых ран в эксперименте
PDF (Русский)
М.І. Марущак, Л.А. Грищук, Н.І. Ярема
9-13
Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі HCL-індукованого гострого ураження легень в експерименті
PDF (Русский)
Т.М. Воробьёва, А.В. Шляхова, Е.В. Веселовская
14-18
Моделирование дебюта рассеянного склероза у крыс разного пола
PDF (Русский)
О.Г. Берченко, Е.И. Усменцева
19-24
Восстановление экстрапирамидных функций у крыс трансплантацией эмбриональной дофаминсинтезирующей ткани мозга
PDF (Русский)
Н.А. Кравченко
25-31
Механизмы и роль липотоксичности в развитии и прогрессировании неалкогольной жировой болезни печени
PDF (Русский)
Л.Є. Ковальчук, В.Я. Камінський, О.С. Ястребова
32-36
Аналіз функціонального стану хроматину лімфоцитів у хворих на гломерулонефрит при різних стадіях хронічної хвороби нирок із супутньою серцевою недостатністю та без неї
PDF (Русский)
І.Ю. Кучма
37-41
Біологічні властивості ешерихій, вилучених при хронічних рецидивуючих циститах у жінок
PDF (Русский)
П.А. Гасюк, Н.В. Ройко, Т.В. Новосельцева
42-45
Вторинна біомінералізація в ході ембріогенезу коронки ікол кошенят
PDF (Русский)
А.В. Івченко
46-50
Ультраструктура мінерального компонента кістки, що формується в місці дефекту на тлі стрептозотоцинового діабету у щурів періоду старечих змін
PDF (Русский)
Н.М. Бречка
51-57
Стан сперматогенезу щурів при моделюванні радіаційного ураження яєчок та його корекція глікозаміногліканом хондроїтинсульфатом
PDF (Русский)
В.І. Жуков, С.В. Перепадя, К.В. Баранніков, Ю.О. Вінник, О.В. Зайцева, В.Г. Кнігавко, А.С. Моїсеєнко
58-65
Спряженість метаболічної активності мікробіоценозу кишечника, його бар'єрної функції та рівня ендогенної інтоксикації у хворих на колоректальний рак
PDF (Русский)
А.А. Ковалёва
66-71
Проблема туберкулёза и некоторые подходы к усовершенствованию его лабораторной диагностики
PDF (Русский)

Терапія

О.М. Піонова, О.М. Ковальова
79-84
Додаткові маркери кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням
PDF (Русский)
Л.В. Распутіна
85-90
Особливості структурно-геометричного ремоделювання правих відділів серця у хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і артеріальної гіпертензії в залежності від стадії захворювання
PDF (Русский)
В.В. Погорєлов, В.І. Жуков
91-96
Патогенетичні взаємозв'язки між оксидантною й антиоксидантною системами в розвитку дискогенної радикулоішемії
PDF (Русский)
Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова
97-103
Клініко-лабораторні та інструментальні ознаки діабетичної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу
PDF (Русский)
С.А.С. Белал, А.Л. Кулик, А.В. Мартыненко, Н.И. Яблучанский
104-107
Метеочувствительность и качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания у здоровых добровольцев
PDF (Русский)