Том 73 № 4 (2016)
Експериментальна і клінічна медицина
Весь випуск
PDF

Теоретична і експериментальна медицина

Ю.М. Авідзба, О.І. Залюбовська, В.В. Зленко
5-9
Морфофункціональні особливості сім'яних залоз при карагіненовом запаленні
PDF (Русский)
О.Ю. Говоруха, О.Ю. Шнайдерман
10-14
Значення взаємодії перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантних систем в розвитку патологічних процесів
PDF
О.І. Залюбовська, Т.І. Тюпка, В.В. Зленко, Ю.Н. Авідзба, М.І. Литвиненко, О.М. Яворська
15-19
Саліводіагностика: реалії та перспективи
PDF
Г.О. Ісаєва, В.В. Мінухін , М.О. Гончарь, О.Л. Логвінова, М.А. Басюк
20-22
Етіологія гнійно-запальних захворювань у дітей з бронхолегеневою патологією
PDF
О.В. Коцар, О.В. Голубка, А.В. Масалова, Т.О. Антушева, О.В. Рябушиць
23-26
Поширенність метицилінрезистентних стафілококів серед бактеріоносіїв
PDF
В.О. Ольховський, Л.Л. Голубович , В.В. Хижняк, Н.С. Коновал, Ю.О. Дмитренко
27-33
Визначення тривалості посмертного періоду в судово-медичній експертній практиці: сучасний стан і перспективи
PDF
О.Ю. Степаненко
34-39
Статеві відмінності величини мозочка людини
PDF (Русский)

Терапія

О.С. Більченко, Є.А. Болокадзе, Е.В. Авдєєва, Є.А. Красовська
40-43
Випадки вродженої патології органів дихання
PDF (Русский)
М.О. Візір
44-49
Несфатин-1 і ліпідний профіль у хворих з коморбідним перебігом гіпертонічної хвороби
PDF (Русский)
Т.А. Дерієнко, Д.Є. Волков, Д.А. Лопін, Н.І. Яблучанський
50-53
Ступінь артеріальної гіпертензії та зміни гемодинамічних показників протягом року після імплантації електрокардіостимулятора
PDF (Русский)
В.А. Капустник, О.В. Істоміна
54-56
Рівень васкулярного ендотеліального фактора росту у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень в поєднанні з гіпертонічною хворобою
PDF
О.О. Карчинський
57-63
Використання дистанційної інфрачервоної термографії в оцінці ефективності лікування гострих навколоносових синуситів
PDF
Г.В. Кожем’яка
64-68
Взаємозв’язок концентрації остеопонтину та інтерлейкіну-15 в плазмі крові з особливостями морфологічних і функціональних змін лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу
PDF
Т.С. Оспанова, О.С. Більченко, О.В. Авдєєва, Є.О. Болокадзе
69-72
Клінічний випадок гістіоцитозу з клітин лангерганса
PDF

Нейрохірургія

І.Г. Васильєва, Н.Г. Чопик, Н.П. Олексенко, І.М. Шуба, О.І. Цюбко, О.С. Галанта, Н.Д. Cніцар
112-119
Моделювання нейротравми та регенерації серотонінергічних провідних шляхів в умовах культивування
PDF
В.І. Сипітий, С.А. Пагалов, В.А. Чмут, І.А. Кутовой, В.Н. Куцин, О.А. Сторчак, А.В. Генкін
120-126
Сучасні методи досліджень у ранній діагностиці і хірургічному лікуванні парастволових менінгіом
PDF (Русский)

Травматологія

Р.М. Михайлусов, В.В. Негодуйко, Ю.В. Приходько
144-147
Небіологічне пошарове моделювання вогнепальних поранень м’яких тканин
PDF (Русский)

Гігієна

М.Г. Щербань, О.І. Залюбовська, М.І. Литвиненко, О.М. Яворська, О.М. Литвинова, Г.П. Фоміна, М.Б. Шегедин
161-164
Актуальність лабораторної діагностики рівнів хімічного, мікробіологічного та паразитарного забруднення води рекреаційних водойм і пляжного матеріалу
PDF