Досвід застосування трансанальної гемороїдальної деартеріалізації в хірургічному лікуванні геморою ІІ–ІV стадій, ускладненого кровотечею
PDF

Ключові слова

проктологія
THD
DDD
доплер-контрольована деартеріалізація

Як цитувати

Іванчов , П., Ліссов , О., & Переш , Є. (2022). Досвід застосування трансанальної гемороїдальної деартеріалізації в хірургічному лікуванні геморою ІІ–ІV стадій, ускладненого кровотечею. Експериментальна і клінічна медицина, 91(2), 44-50. https://doi.org/10.35339/ekm.2022.91.2.ilp

Анотація

Метою дослідження був аналіз обґрунтованості та доцільності застосування транс­анальної гемороїдальної деартеріалізації (ТHD, Transanal Hemorrhoidal Dearterialization) в хірургічному лікуванні ускладненого кровотечею геморою ІІ–IV стадій. Проаналізовано застосування THD у 514 пацієнтів за період 2008–2021 рр. на клінічних базах кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.  Середній вік пацієнтів склав 39,1 років. У 159 (30,9 %) пацієнтів був хронічний геморой ІІ стадії, у 299 (58,2 %) – ІІІ стадії, у 56 (10,9 %) – IV стадії. У всіх хворих були прояви кровотечі з гемороїдальних вузлів. Показанням до хірургічного лікування були або постійні кровотечі під час кожної дефекації, або епізоди профузних кровотеч. У 75 (14,6 %) пацієнтів був больовий синдром, пов'язаний із супутньою хронічною анальною тріщиною. 19 (3,7 %) хворим ТHD виконували при рецидивному (після раніше виконаних операцій) геморої. Середній термін перебування в стаціонарі становив 1,3 доби. Працездатність пацієнтів відновлювалася через 3–5 діб. З 2015 року ТHD виконувалось по оновленій авторами методиці, яка отримала назву дистальна доплер-контрольована деартеріалізація (DDD, Distal Doppler-controlled Dearterialization). При порівнянні THD до і після доповнення її DDD виявлене достовірне (р=0,00007) збільшення питомої ваги оперативних втручань при ІІІ стадії геморою при зберіганні якості та тривалості післяопераційного перебігу. Також достовірно (р<0,05) збільшилась кількість THD у поєднанні з операцією з приводу хронічної анальної тріщини, кількість операцій при рецидивному геморої, що свідчить про обґрунтованість та ефективність даної методики як операції вибору при хірургічному лікуванні геморою II–ІV стадій.

https://doi.org/10.35339/ekm.2022.91.2.ilp
PDF

Посилання

Dotsenko BM. Klynycheskaia koloproktolohyia. Knyha 1. Zabolevanyia analnoho kanala, paraanalnoi y kresttsovo-kopchykovoi oblasty [Clinical coloproctology. Book 1. Diseases of the anal canal, paraanal and sacrococcygeal region]. Kharkov; 2021. 356 p. [In Russian].

Zakharash МP, Usenko ОY, Poyda ОІ, Boyko VV, Таmm ТІ, Мylytsya ММ, et al. Аssociation of coloproctologists of Ukraine. National Recommendations of Association of Coloproctologists of Ukraine for management of patients with hemorrhoids, аdаpted for guidelines of European Society of coloproctologists (ЕSСP). Klinicheskaia Khirurgiia [Clinical surgery]. 2020;87(7-8):89-104. DOI: 10.26779/2522-1396.2020.7-8.89.

van Tol RR, Kleijnen J, Watson AJM, Jongen J, Altomare DF, Qvist N, et al. European Society of ColoProctology: guideline for haemorrhoidal disease. Colorectal Dis. 2020;22(6):650-62. DOI: 10.1111/codi.14975. PMID: 32067353.

Schubert MC, Sridhar S, Schade RR, Wexner SD. What every gastroenterologist needs to know about common anorectal disorders. World J Gastroenterol. 2009;15(26):3201-9. DOI: 10.3748/wjg.l5.3201. PMID: 19598294.

Lohsiriwat V. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management. World J Gastroenterol. 2012;18(17):2009-17. DOI: 10.3748/wjg.v18.i17.2009. PMID: 22563187.

Hoyuela C, Carvajal F, Juvany M, Troyano D, Trias M, Martrat A, et al. HAL-RAR (Doppler guided haemorrhoid artery ligation with rec-to-anal repair) is a safe and effective procedure for haemorrhoids. Results of a prospective study after two-years follow-up. Int J Surg. 2016;28:39-44. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.02.030. PMID: 26876958.

Pucher PH, Sodergren MH, Lord AC, Darzi A, Ziprin P. Clinical outcome following Doppler-guided haemorrhoidal artery ligation: a systematic review. Colorectal Dis. 2013;15(6):e284-94. DOI: 10.1111/codi.12205. PMID: 23489678.

McLemore EC, Rai R, Siddiqui J, Basu PP, Tabbaa M, Epstein MS. Novel endoscopic delivery modality of infrared coagulation therapy for internal hemorrhoids. Surg Endosc. 2012;26(11):3082-7. DOI: 10.1007/s00464-012-2325-1. PMID: 22648099.

Ricci MP, Matos D, Saad SS. Rubber band ligation and infrared photocoagulation for the outpatient treatment of hemorrhoidal disease. Acta Cir Bras. 2008;23(1):102-6. DOI: 10.1590/s0102-86502008000100016. PMID: 18278400.

Ratto C, Donisi L, Parello A, Litta F, Zaccone G, De Simone V. 'Distal Doppler-guided dearterialization' is highly effective in treating haemorrhoids by transanal haemorrhoidal dearterialization. Colorectal Dis. 2012;14(11):e786-9. DOI: 10.1111/j.1463-1318.2012.03146.x. PMID: 22731786.

Denoya PI, Fakhoury M, Chang K, Fakhoury J, Bergamaschi R. Dearterialization with mucopexy versus haemorrhoidectomy for grade III or IV haemorrhoids: short-term results of a double-blind randomized controlled trial. Colorectal Dis. 2013;15(10):1281-8. DOI: 10.1111/codi.12303. PMID: 23711288.

LaBella GD, Main WP, Hussain LR. Evaluation of transanal hemorrhoidal dearterialization: a single surgeon experience. Tech Coloproctol. 2015;19(3):153-7. DOI: 10.1007/s10151-015-1269-6. PMID: 25637412.

Elmér SE, Nygren JO, Lenander CE. A randomized trial of transanal hemorrhoidal dearterialization with anopexy compared with open hemorrhoidectomy in the treatment of hemorrhoids. Dis Colon Rectum. 2013;56(4):484-90. DOI: 10.1097/DCR.0b013e31827a8567. PMID: 23478616.

Denoya PI, Fakhoury M, Chang K, Fakhoury J, Bergamaschi R. Dearterialization with mucopexy versus haemorrhoidectomy for grade III or IV haemorrhoids: short-term results of a double-blind randomized controlled trial. Colorectal Dis. 2013;15(10):1281-8. DOI: 10.1111/codi.12303. PMID: 23711288.

Ratto C, Parello A, Litta F, De Simone V, Campennì P, Orefice R, Marra A. The evolving role of THD in hemorrhoids. Seminars in Colon and Rectal Surgery, 2019;30(4):100703. DOI: 10.1016/j.scrs.2019.100703.

Pata F, Sgró A, Ferrara F, Vigorita V, Gallo G, Pellino G. Anatomy, Physiology and Pathophysiology of Haemorrhoids. Rev Recent Clin Trials. 2021;16(1):75-80. DOI: 10.2174/1574887115666200406115150. PMID: 32250229.

Sobrado CW, Bacchi Hora JA, Sobrado LF, Frugis MO, Nahas SC, Cecconello I. Transanal hemorrhoidal dearterialization: Lessons learned from a personal series of 200 consecutive cases and a proposal for a tailor-made procedure. Ann Med Surg (Lond). 2020;55:207-11. DOI: 10.1016/j.amsu.2020.05.036. PMID: 32518642.

Nykonenko, A. A., Okhrimenko, G. I., Haidarzhi, E. I., Golovko, N. G., Zubryk, I. V., Grushka, V. A., et al. (2020). Transanal hemorrhoidal desarterization under ultrasound rectodopplerometry control in surgical treatment of hemorrhoids. Klinicheskaia Khirurgiia [Clinical surgery]. 2020;87(11-12):62-6. DOI: 10.26779/2522-1396.2020.11-12.62. [In Russian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.