Основні моніторингові показники вуглеводного обміну, які впливають на перебіг післяопераційної когнітивної дисфункції
PDF

Ключові слова

когнітивна дисфункція
наркоз
лактат
піруват

Анотація

У 130 пацієнтів хірургічних відділень різного профілю на базі Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова після застосування загального наркозу визначали вміст основних показників обміну вуглеводів у пацієнтів з гострою хірургічною патологією залежно від віку. Оперативне втручання проводили за умов загальної багатокомпонентної анестезії зі штучною вентиляцією легень із використанням пропофолу й фентанілу, тіопенталу натрію й фентанілу. Пацієнтів було розподілено на три групи: І група –46 пацієнтів молодого віку (18–43 роки); ІІ група – 43 пацієнти середнього віку (44–59 років); ІІІ група – 41 пацієнт похилого віку (60–80 років). У крові пацієнтів визначали основні біохімічні маркери вуглеводного обміну – вміст глюкози, пірувату та лактату. Проведені дослідження дали змогу інтегрально оцінити можливі порушення обміну вуглеводів та схарактеризувати особливості енергетичного забезпечення організму хірургічних пацієнтів у різні періоди захворювання залежно від віку. Дослідження таких метаболітів анаеробного гліколізу, як піруват і лактат, в сироватці крові пацієнтів різних вікових груп виявив певні особливості змін цих показників, вираженість яких залежала від віку і тривалості після наркозу та оперативного втручання
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.84.03.08
PDF

Посилання

Honskyi Ya.I., Maksymchuk T.P. (2019). Biokhimiia liudyny [Human biochemistry]. Ya.I. Honskyi (Ed.). Ternopil, 732 p. [in Ukrainian].

Rozhnova O.M., Sharapov V.I., Mayanskaya N.N. (2010). Biokhimiya krovi [Blood biochemistry]. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya – The successes of modern science, № 2, рр. 47–48 [in Russian].

Sibіl M.G. (2015). Klinichna biokhimiya [Clinical biochemistry].

Lviv. : LDUFK, 228 p. [in Ukrainian].

Komisarenko S.V. (Eds.). (2013). Biokhimiya i biotekhnolohiya – suchasniy medytsyni [Biochemistry and biotechnology - modern medicine]. K.: FOP Moskalenko O.M., 704 p. [in Russian].

Gubsky Yu.I. (2007). Bioorhanichna khimiya [Bioorganic chemistry]. Yu.I. Gubsky (Ed.). Vinnytsya: Nova knyha, 732 p. [in Ukrainian].

Makarenko A.N., Savosko S.I. (2016). Vliyaniye tiopentala natriya na sostoyaniye energeticheskogo obmena v golovnom mozge [The effect of sodium thiopental on the state of energy metabolism in the brain]. Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny – Bulletin of problems of biology and medicine, vol. 2, № 1 (128), pp. 56–59 [in Ukrainian].

Boykiv D.P., Ivankiv O.L., Kobylinska L.I. et al. (2002). Praktykum z biolohichnoyi khimiyi [Workshop on biological chemistry]. O.Ya. Sklyarov (Ed.). Kyyiv: «Zdorov'ya», 298 р. [in Ukrainian].

Marintsova N.G., Zhurakhivska L.R., Gubytska I.I. et al. (2009). Biolohichna khimiya [Biological chemistry]. Lviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, 324 p. [in Ukrainian]