Залежність захворювання від особливостей типу нервової системи людини та її тілобудови
PDF

Ключові слова

тип нервової системи
конституція тіла
хірургічна патологія
нервові захворювання

Анотація

Проаналізовано залежність захворювань (хірургічна патологія, неврологічні захворювання) у різних типів людей від типу нервової системи й тілобудови. Виявлено, що хвороби жовчного міхура частіше зустрічаються у жінок – астеніків, холериків, а виразкова хвороба шлунка – у чоловіків – астеніків, меланхоліків. Мігрень частіше зустрічається у сангвініків і меланхоліків з астенічною будовою тіла. Вегетативно-судинна дистонія спостерігається у жінок меланхоліків з астенічною будовою тіла. Люмбалгія – частіше у чоловіків холериків з нормостенічною будовою тіла. Результати отриманих нами даних можна використовувати в повсякденній роботі практичного лікаря для попередження захворювань і їх наслідків в залежності від типу темпераменту й тілобудови.
PDF

Посилання

Chess S. Temperament: Theory and Clinical Practice / S. Chess // Harvard Mental Health Letter. – 1997. – Vol. 14 (5). – P. 5–7.

Богомолец А.А. Введение в учение о конституциях и диатезах / А.А. Богомолец. – М., 1926. – 172 с.

Мерлин В.С. Очерк теории темперамента / В.С. Мерлин. – М., 1964. – С. 6.

Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека / В.Д. Небылицын // Избр. психологические труды. – М., 1990. – 408 с.

Небылицын В.Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова / В.Д. Небылицын. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 153–159.

Русалов В.М. Природные предпосылки и индивидуально- психофизиологические особенности личности / В.М. Русалов // Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л.В. Куликов – СПб.: Питер, 2000. – С. 66–75.

Павлов И.П. Полное собр. соч. Т. III Физиология и патология высшей нервной деятельности / И.П. Павлов. – М.–Л.: Изд-во Академии наук, 1995. – С. 77–89.

Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента к характеру и типологии личности / А.В. Батаршев. – М.: Владос, 2001. – 255 с.

Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека / В.М. Русалов // Вопросы психологии. – 1985. – № 11. – С. 21–22.

А.Г. Иванов-Смоленский Об изучении типов высшей нервной деятельности животных и человека / А.Г. Иванов-Смоленский // Журнал высшей нервной деятельности. – 1953. – Т. 13. – № 1. – С. 36–54.

Красногорский Н.И. Труды по изучению высшей нервной деятельности человека и животных / Н.И. Красногорский. – М.: Медгиз, 1958. – Т. 3. – 489 с.

Кречмер Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. – М.: Педагогика Пресс, 1995. – С. 3–180.

Лисицын Ю.П. Современные теории медицины / Ю.П. Лисицын. – М., 1968. – 200 с.