Рівень несфатину-1 і антропометричні характеристики хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім ожирінням
PDF

Ключові слова

несфатин-1
гіпертонічна хвороба
надмірна маса тіла
ожиріння
індекс маси тіла

Анотація

Дослідження присвячено визначенню плазматичного рівня несфатину-1 у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від наявності у них супутньої надмірної маси тіла або ожиріння. Обстежено 83 хворих на гіпертонічну хворобу. Наявність надмірної маси тіла встановлено у 15,7 % хворих на гіпертонічну хворобу, у 68,7 % мало місце ожиріння. Нами виявлено підвищення циркулюючого вмісту несфатину-1 у хворих на гіпертонічну хворобу, що може вказувати на прогіпертензивний ефект адіпоцитокіну. З приєднанням надмірної маси тіла та ожиріння рівень несфатину-1 достовірно зменшувався, що може підтверджувати його анорексигенну властивість, але у хворих на гіпертонічну хворобу з морбідним ожирінням встановлено прямий кореляційний зв'язок з антропометричними показниками. Отримані дані можуть свідчити про активну участь несфатину-1 в патогенезі розвитку та прогресування гіпертонічної хвороби і порушень ліпостату.
PDF

Посилання

Чинники серцево-судинного ризику у хворих з морбідним ожирінням та шляхи їх медикаментозної, немедикаментозної і хірургічної корекції / О.І. Мітченко, А.С. Лаврик, В.Ю. Романов та ін. // Серце і судини. – 2013. – № 2.– С. 98–105.

Woods S.C. Adiposity signals and the control of energy homeostasis / S.C. Woods, R.J. Seeley // Nutrition. – 2000. – № 16 (10). – Р. 894–902.

Identification of nesfatin-1 as a satiety molecule in the hypothalamus / S. Oh-I, H. Shimizu, T. Satoh et al. // Nature. – 2006. – № 443 (7112). – Р. 709–712.

Goebel M. Nesfatin-1 immunoreactivity in rat brain and spinal cord autonomic nuclei / M. Goebel, A. Stengel // Neurosci Lett. – 2009. – № 452 (3). – Р. 241–246.

Yosten G.L. Evidence for a role of endogenous nesfatin-1 in the control of water drinking / G.L. Yosten, L. Redlinger, W.K. Samson // J. Neuroendocrinol. – 2012. – № 24 (7). – Р. 1078–1084.

Nesfatin-1 exerts long-term effect on food intake and body temperature / K. Könczöl, O. Pinter, S. Ferenczi et al. // Int. J. Obes (Lond). – 2005. – № 36 (12). – Р. 1514–1521.

Yosten G.L. The anorexogenic and hypertensive effects of nesfatin-1 are reversed by pretreatment with an oxytocin receptor antagonist / G.L. Yosten, W.K. Samson // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2010. – Vol. 298 (6). – Р. 1642–1647.

Yosten G.L. Nesfatin-1 exerts cardiovascular actions in brain^ possible interaction with the central melanocortin system / G.L. Yosten, W.K. Samson // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2009. – Vol. 297 (2). – Р. 330–336.

A novel adipocytokine? Nesfatin-1 modulates peripheral arterial contractility and blood pressure in rats / H. Yamawaki, M. Takahashi, M. Mukohda et al. // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2012. – Vol. 418 (4). – Р. 676–81.

Association of nesfatin-1 level with body composition, dietary intake and resting metabolic rate in obese and morbid obese subjects / K. Mirzaei, A. Hossein-nezhad, S.A. Keshavarz et al. // Diabetes Metab. Syndr. – 2015. – Vol. 9 (4). – Р. 292–298.

Plasma nesfatin-1 level in obese patients after acupuncture: a randomized controlled trial / Y. Guo, M. Xing, W. Sun et al. // Acupunct Med. – 2014.– Vol. 32 (4). – Р. 313–317.