Урівноваженість нервової системи – важливий фактор формування професійної придатності до робіт з підвищеною небезпекою
PDF

Ключові слова

урівноваженість нервової системи
реакція на рухомий об’єкт
особливо небезпечні професії
професіографія

Як цитувати

Коробчанський, В., & Григорян, О. (2020). Урівноваженість нервової системи – важливий фактор формування професійної придатності до робіт з підвищеною небезпекою. Експериментальна і клінічна медицина, 76(3), 113-116. вилучено із https://ecm.knmu.edu.ua/article/view/471

Анотація

Урівноваженість нервової системи – властивість нервової системи, яка виражається співвідношенням між процесами збудження і гальмування в корі головного мозку. Для визначення ролі фактора урівноваженості нервових процесів в успішності і безпечності праці був реалізований метод «реакція на рухомий об’єкт». Проведений порівняльний аналіз за наступними ознаками: вид виконуваних робіт, професія, трудовий стаж, вік та стать. Переважна кількість обстежених працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, за критерієм «урівноваженість нервової системи», відповідають професійним вимогам (94%). До групи «умовно придатних» були віднесені 2% досліджуваних та до «непридатних» – 4%.
PDF

Посилання

Богачова, О.С., Васильченко І.О., Веремієнко О.В. та ін. Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень / за ред. В.М. Лісового, В.О. Коробчанського. – Одеса: Прес-кур’єр, 2016. – 520 с.

Александрова, Ю.И. Психофизиология. – СПб.: Питер, 2010. – 463 с.

Маруняк С.В., Мосягин И.Г., Бойко И.М. и др. Психофизиологические и психологические особенности представите лей экстремальных профессий с различными стадиями развития симптома «психосоматические и психовегетативные нарушения» // Военно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 332, № 9. – С. 78–80.

Авт. свідоцтво. «Комп’ютерна програма «Психодіагностичне тестування з метою встановлення професійної придатності працівників промисловості на роботи з підвищеною небезпекою за психофізіологічними показниками «ProfRisk» / Григорян О.В., Коробчанський В.О. – Харків. – № 63518; заявл. 17.11.15; зареєстр. 15.01.16. Бюл. №

Коробчанський В.О. Гігієнічна психодіагностика донозологічних станів у підлітковому та юнацькому віці / В.О. Коробчанський. – Харків: Контраст, 2005. – 192 с.

Наказ МОЗ України та Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 р. № 263/121 «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі», із останніми змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України від 06.06.95 р. № 102/85.

Наказ МОЗ України від 21.05.07 № 246 року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», із останніми змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ від 14.02.12 р. № 107.