Клінічні аспекти застосування відношення нейтрофілів до лімфоцитів у кардіології: огляд літератури та власні дослідження
PDF

Ключові слова

відношення нейтрофілів до лімфоцитів
ішемічна хвороба серця
запалення
виживання
прогноз

Як цитувати

Стрільчук, Л., & Філіпюк, А. (2020). Клінічні аспекти застосування відношення нейтрофілів до лімфоцитів у кардіології: огляд літератури та власні дослідження. Експериментальна і клінічна медицина, 87(2), 27-35. https://doi.org/10.35339/ekm.2020.87.02.04

Анотація

Оцінювали прогностичне значення іН/Л та його кореляції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) на стаціонарному та амбулаторному етапах спостереження. Проана­лізовані результати обстеження 197 пацієнтів з ІХС, нестабільною (116) та стабільною (81) стенокардією та проспективного спостереження за 121 пацієнтом з хронічною ІХС впродовж 3 років. Для отримання референтних значень іН/Л обстежено 20 здорових осіб. Цифрові дані опрацьовані статистично. Установлено, що зростання іН/Л є незалежним предиктором ІХС, вищої смертності, повторної госпіталізації, фібриляції передсердь, недостатньої ефективності інвазивних кардіологічних втручань. ІН/Л корелює з важкістю серцевої недостатності, гіпертрофією лівого шлуночка, схильністю до гіпер- коагуляції, активністю запалення. Індекс Н/Л був вищим за умов гострих форм ІХС (2,91 проти 2,47) та істотно перевищував значення здорових осіб (1,80). Значення іН/Л корелювало з активністю запалення (за лейкоцитами, швидкістю осідання еритроцитів, С-реактивним білком, серомукоїдами, загальним фібриногеном), глюкозою, (3-ліпопротеїдами, індексом де Рітіса, креатиніном та сечовиною, а також з розмірами обох шлу­ночків та лівого передсердя. Пацієнти з ІН/Л>3 характеризувались істотно частішим виникненням аритмій [відношення шансів 2,93 (95 % довірчий інтервал 1,05-8,19)] та вищою частотою серцевих скорочень, активацією синдромів запалення та ендогенної інтоксикації. При стабільних формах ІХС за умов ІН/Л>3 прогноз впродовж 3 років був істотно гіршим. Індекс Н/Л можна вважати прогностичним маркером перебігу кардіоваскулярних хвороб, він корелює з активністю запалення, глюкозою, бета-ліпопротеїдами, індексом де Рітіса, креатиніном та сечовиною, а також з розмірами обох шлуночків та лівого передсердя. Індекс Н/Л є простим інформативним знаряддям прогнозування в кардіології з точкою розмежування 3,0, що не вимагає збільшення обсягу обстежень госпіталізованих та амбулаторних пацієнтів.

Ключові слова: відношення нейтрофілів до лімфоцитів, ішемічна хвороба серця, запалення, виживання, прогноз.

https://doi.org/10.35339/ekm.2020.87.02.04
PDF

Посилання

Kuzucu, L., Guler, L, Kum, R.O., et al. (2020). Increased neutrophil lymphocyte ratio and platelet lymphocyte ratio in malignant parotid tumors. Braz J Otorhinolaryngol., 86(1), pp. 105-110. DOI: 10.1016/j.bjorl.2019.02.009.

Radchenko, O.M., & Pylypiv, L.I. (2016). Hematologichni parametry u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya legen z dystresom ta eustresom [Hematological parametres in patients with chronic obstructive lung diseases with eustress and distress]. Aktualniproblemy suchasnoji medycyny - Actual problems of modern medicine, vol. 16, issue 4 (1), pp. 175-179 [in Ukrainian].

Curbelo, J., Rajas, O., Amalich, B. et al. (2019). Neutrophil count percentage and neutrophil- lymphocyte ratio as prognostic markers in patients hospitalized for community-acquired pneumonia. Arch Bronconeumol., 55 (9). DOI: 10.1016/j.arbres.2019.02.005.

Abaza, N.M., El-Latif, E.M.A., & Gheita, T.A. (2019). Clinical significance of neutrophil/lymphocyte ratio in patients with granulomatosis with polyangiitis. Reumatol Clin., 15 (6), pp. 363-367. DOI: 10.1016/j.reuma.2017.11. 003.

Soliman, W.M., Sherif, N.M., Ghanima, I.M., & El-Badawy, M.A. (2020). Neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios in systemic lupus erythematosus: relation with disease activity and lupus nephritis. Reumatol Clin., vol. 16, issue 4, pp. 255-261. DOI: 10.1016/j.reuma.2018.07.008.

Yakut ,H.I., Kurt, T., Uncu, N., et al. (2020). Predictive role of neutrophil to lymphocyte ratio and mean platelet volume in Henoch-Schonlein purpura related gastrointestinal and renal involvement. Arch Argent Pediatr., 118 (2), pp. 139-142. DOI: 10.5546/aap.2020.eng.l39.

Filipyuk, A.L., & Radchenko, O.M. (2011) Vyzhyvanist patsientiv z khronichnoyu ishemichnoyu khvoroboyu sercya zalezhno vid typu adaptacijnoji reaktsiji [Surviv of patients with chronic ischemic heart disease in dependence of adaptational reaction type]. Krovoobig ta hemostaz - Blood circulation and haemostasis, 1-2, pp. 96-100.

Cimen, T., Sunman, H., Efe, T.H. et al. (2016). The relationship between 24-hour ambulatory blood pressure load and neutrophil-to-lymphocyte ratio. Rev Port Cardiol., 36(2), pp. 97-105. DOI: 10.1016/j.repc.2016.07.009.

Ozyilmaz, S., Akgul, O., Uyarel, H. et al. (2017). The importance of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Rev Port Cardiol., 36(4), pp. 239-246. DOI: 10.1016/j.repc.2016.09.014.

Balta, S., Celik, T., Mikhailidis, D.R et al. (2016). The relation between atherosclerosis and the neutrophil-lymphocyte ratio. Clin Appl Thromb Hemost., 22(5), pp. 405-411. DOI: 10.1177/1076029615569568.

Delcea, C., Buzea, C.A., Dan, G.A. (2019). The neutrophil to lymphocyte ratio in heart failure: a comprehensive review. Rom. J. Intern. Med., 57(4), pp. 296-314. DOI: 10.2478/rjim-2019-0018.

Boralkar, K.A., Kobayashi, Y., Amsallem, M., et al. (2020). Value of neutrophil to lymphocyte ratio and its trajectory in patients hospitalized with acute heart failure and preserved ejection fraction. Am J Cardiol., 125(2), pp. 229-235. DOI: 10.1016/j.amjcard.2019. 10.020.

Hong, D., Choi, K.H., Song, Y.B. et al. (2019). Prognostic implications of post-percutaneous coronary intervention neutrophil-to-lymphocyte ratio on infarct size and clinical outcomes in patients with acute myocardial infarction. Sci Rep., 9 (1), article number: 9646. DOI: 10.1038/ s41598-019-46117.

Song, J., Zheng, Q., Ma, X. et al. (2019). Predictive roles of neutrophil-to-lymphocyte ratio and C-reactive protein in patients with calcific aortic valve disease. Int Heart J., 60 (2), pp. 345-351. DOI: 10.1536/ihj.18-196.

Aguiar, C.M., Gawdat, K., Legere, S. et al. (2019). Fibrosis independent atrial fibrillation in older patients is driven by substrate leukocyte infiltration: diagnostic and prognostic implications to patients undergoing cardiac surgery. J TranslMed., 17(1), p. 413. DOI: 10.1186/sl2967-019-02162-5.

Bazoukis, G., Letsas, K.P, Vlachos, K., et al. (2019). Simple hematological predictors of AF recurrence in patients undergoing atrial fibrillation ablation. J Geriatr Cardiol., 16(9), pp. 671-675, DOI: 10.11909/j.issn.l671-5411.2019.09.008.

Berkovitch A., Younis A., Grossman Y. et al. (2019). Relation of neutrophil to lymphocyte ratio to risk of incident atrial fibrillation. Am J Cardiol., 123(3), pp. 396-401. DOI: 10.1016/ j.amjcard.2018.10.036.

Yu, X., Xue, Y., Bian, B., et al. (2020). NLR-A simple indicator of inflammation for the diagnosis of left ventricular hypertrophy in patients with hypertension. Int Heart J., vol. 61, issue 2, pp. 373-379. DOI: 10.1536/ihj.19-138. PMID: 32173694.

Araujo, F.D.D.R., Silva, R.M.F.D.L., Oliveira, C.A.L., & Meira, Z.M.A. (2019). Neutrophiltolymphocyte ratio used as prognostic factor marker for dilated cardiomyopathy in childhood and adolescence. Ann Pediatr Cardiol., 12(1), pp. 18-24. DOI: 10.4103/apc.APC_4718. PMID: 30745765.

Forget, P., Khalifa, C., Defour, J.-Ph., et al. (2017). What is the normal value of the neutrophiltolymphocyte ratio? BMCRes Notes., vol. 10, p. 12. DOI: 10. 1186/sl3104-016-2335.