Содержание

Оригиналные исследования

Частота зустрічання, особливості перебігу та діагностики вертебрологічної патології серед осіб юнацького віку PDF
О.О. Адамович 7-10
Экспериментально-морфологическое обоснование механизмов вторичного кровотечения при ранении сосудов ягодичной области PDF
Н.В. Антипов, Ю.А. Орлова, А.Б. Зарицкий, А.В. Заплавский, Д.В. Сироид 11-14
Надфасциальный метод пластики пахового канала с применением сетчатого трансплантата PDF
Н.В. Антипов, И.В. Фесак, А.Б. Зарицкий, Р.А. Жиляев 15--17
Пренатальний розвиток органів і структур організму PDF
Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Л.П. Лаврів 18-21
Оптимізація формування гастростоми із застосуванням ультразвукового методу дослідження PDF
В.В. Бойко, С.О. Савві, В.В. Жидецький, А.Ю. Бодрова, Є.А. Новіков, І.Ю. Грищенко 22-24
Патоморфологічні особливості туберкульозного та Епштейна-Барр вірусного ураження ЦНС у ВІЛ-інфікованих PDF
А.В. Бондаренко 25-30
Топографическая классификация почечных пирамид человека PDF
В.Ю. Вдовиченко, Р.С. Ворощук 31-35
Топометрическая характеристика послойного строения чешуи затылочной кости PDF
О.Ю. Вовк, А.А. Шмаргалев, В.Б. Икрамов, К.Д. Ткаченко, Ю.В. Богуславский, О.В. Редякина 36-40
Патоморфологические и клинико-эхографические особенности пубертатных маточных кровотечений у подростков на фоне железодефицитной анемии PDF
Ж.О. Гиленко 41-45
Варианты коррекции антирефлюксной функции кардии при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии пищевода PDF
А.В. Горбулич 46-49
Розподіл глікозаміногліканів у сполучнотканинній стромі підшлункової залози новонароджених щурів в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів PDF
Н.В. Грінівецька 50-55
Особенности развития аорты и сосудов микроциркуляторного русла у новорожденных потомков родителей-«курильщиков» PDF
Г.И. Губина-Вакулик, В.Ю. Юнусов, Е.М. Лукьянова 56-60
Особливості мікроструктури шкіри щура за умов впливу опіоїду PDF
І.С. Дісковський 61-64
Действие холодной плазмы на живые клетки (научный обзор) PDF
О.К. Зенин, В.В. Потапов, М.В. Ковальчук 65-67
Способи попередження дилюції хіміопрепарату в лікуванні поверхневого раку сечового міхура PDF
О.Г. Костюк 68-71
Вплив речовини L486-0021 на морфофункціональний стан легеневої тканини при експериментальному гострому токсичному набряку легенів PDF
Г.Л. Литвиненко, Ю.Б. Ларьяновська, С.В. Власов 72-77
Зміни біохімічних показників крові щура при інтоксикації опіоїдами в динаміці перебігу експерименту PDF
М.В. Логаш, П.Б. Покотило, Ю.М. Федевич, Ю.Я. Кривко 78-81
Прочность плечевой кости у белых крыс с нанесенным дефектом большеберцовой кости после 60-дневного введения тартразина PDF
Г.В. Лукьянцева, В.И. Лузин 82-85
Морфологічні особливості легеневої артерії у плодів і новонароджених від матерів з прееклампсією PDF
В.Д. Марковський, І.В. Сорокіна, О.В. Калужина 86-90
Влияние различных вариантов гипоксии на количество крысят в помете и на их соматометрические показатели (экспериментальное исследование) PDF
В.Д. Марковский, И.В. Сорокина, М.С. Мирошниченко, О.Н. Плитень, А.С. Шапкин 91-94
Частота зустрічання різних видів прикусу в поєднанні з аномаліями положення зубів у підлітків м. Львова PDF
З.З. Масна, О.З. Масна-Чала, Х.І. Павлів, І.Р. Ступницький 95-97
Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14-ту та 28-му добу перебігу експериментального цукрового діабету PDF
В.А. Міськів 98-101
Фотодинамическая терапия и флуоресцентная диагностика - новый, перспективный метод комплексного планирования оперативных вмешательств PDF
Р.М. Михайлусов, С.Н. Ромаев, Л.Ю. Свириденко 102-108
Влияние введения мексидола на органометрические параметры надпочечных желез белых крыс в период реадаптации после 60-дневного введения бензоата натрия PDF
В.Н. Морозов, В.И. Лузин 109-112
Дослідження структурної перебудови твердих тканин коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку PDF
Х.І. Павлів 113-116
Морфологічне підґрунтя безпечного застосування налбуфіну на прикладі судинної оболонки очного яблука PDF
У.Є. Підвальна 117-120
Морфологія біомінералізатів у тканині раку молочної залози та експресія рецепторів остеопонтину PDF
А.М. Романюк, М.С. Линдін, Р.А. Москаленко, О.М. Гортинська 121-123
Еволюція хірургічного лікування раку молочної залози PDF
В.В. Савран, Н.І. Кашлюк, В.Р. Савpан 124-126
Гистологическое строение диафиза большеберцовой кости после 60-дневного воздействия паров толуола у крыс разного возраста PDF
А.Н. Скоробогатов 127-131
Клинико-анатомические особенности ложных суставов ладьевидной кости запястья при цифровом рентгено- и томографическом их анализе PDF
И.А. Соловьёв, Н.В. Антипов, Р.А. Жиляев 132-134
Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла кіркової речовини наднирників при стрептозотоциновому цукровому діабеті PDF
Ю.Л. Ткачук 135-138
Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях PDF
А.А. Тютюник, В.А. Пастухова 139-142
Клинико-морфологические аспекты развития синдрома задержки роста плода PDF
Н.А. Щербина, М.В. Макаренко 143-147

Методики

Методика обработки медицинских изображений для предоперационного моделирования диафрагмы человека PDF
В.Г. Дуденко, В.В. Куринной 148-151
Методика виявлення артерій і вен надниркових залоз людини PDF
О.О. Лєрмонтов, І.Я. Іщенко 152-155