СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПЕРВИННИМ ЕПІЗОДОМ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ
PDF

Ключові слова

біполярний афективний розлад
первинний епізод
лікування
реабілітація

Анотація

Запропонована комплексна система лікувально-реабілітаційних заходів при первинному епізоді біполярного афективного розладу, яка реалізується у три взаємопов'язані етапи: психодіагностичний етап, на якому проводиться комплексний клініко-психодіагностичний аналіз з визначенням клінічного варіанту; етап комплексної терапії, який передбачає поєднання психофармакології нормотиміками, антидепресантами, атиповими нейролептиками з психоосвітою, комплаєнс-терапією, сімейною терапією, роботою з коморбідною психічною і наркологічною патологією; етап психосоціальної реабілітації та профілактики, який включає підтримуючу психофармакологічну терапію і заходи з психосоціальної терапії та реабілітації. Порівняльний аналіз засвідчив вищу ефективність запропонованої терапії у порівнянні з традиційною відносно клінічного ефекту, нормалі­зації афективної сфери та покращення якості життя хворих.

 

https://doi.org/10.35339/ekm.2019.85.04.08
PDF

Посилання

Faedda G.L., Serra G., Marangoni C. et al. (2014). Clinical risk factors for bipolar disorders: a systematic review of prospective studies. Journal of Affective Disorders, vol. 168, pp. 314-321.

Patel R., Shetty H., Jackson R. et al. (2015). Delays before diagnosis and initiation of treatment in patients presenting to mental health services with bipolar disorder. PLoS One, vol. 10, pp. 126-129.

Hayes J.F., Miles J., Walters K. et al. (2015). A systematic review and meta-analysis of premature mortality in bipolar affective disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 131, pp. 417-425.

Chakrabarty T., Alamian G., Kozicky J. M. et al. (2018). Cognitive functioning in first episode bipolar I disorder patients with and without history of psychosis. Journal of Affective Disorders, vol. 227, pp. 109-116.

Maruta N.A. (2011). Bipolarnoye affektivnoye rasstroystvo: diagnostika, terapiya, profilaktika [Bipolar affective disorder: diagnostic, treatment, prophylaxis]. NeyroNews - NeuroNews, vol. 8 (35), pp. 46-52 [in Russian].

Maruta N.A. (2011). Diagnostika bipolarnogo affektivnogo rasstroystva [Diagnostic of bipolar affective disorder]. NeyroNews - NeuroNews, vol. 4 (31), pp. 57-60 [in Russian].

Baldessarini R.J., Tondo L., Visioli C. (2014). First-episode types in bipolar disorder: predictive associations with later illness. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 129, pp. 383-392.

Rowland T.A., Marwaha S. (2018). Epidemiology and risk factors for bipolar disorder. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, vol. 8 (9), pp. 251-269.

Salvatore P., Baldessarini R.J., Khalsa H.M. et al. (2014). Antecedents of manic versus other first psychotic episodes in 263 bipolar I disorder patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 129, pp. 275-285.

Pfennig A., Correll C.U., Leopold K. et al. (2012). Early recognition and intervention for bipolar disorders: state of research and perspectives (German). Nervenarzt, vol. 83, pp. 897-902.

Maruta N.A., Kozhina H.M., Kolyadko S.P. (2015). Rol psikhoobrazovaniya v kompleksnom lechenii bolnykh s rekurrentnym depressivnym rasstroystvom [Role of psychical education in the complex therapy of patients with the recurrent depressive disorder]. Ukrayins'kyy visnykpsykhonevrolohiyi - Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, vol. 23, issue 4 (85), pp. 53-57 [in Russian].