Ультразвукові параметри печінки та показники портальної гемодинаміки при коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки з артеріальною гіпертензією
PDF

Ключові слова

неалкогольна жирова хвороба печінки
артеріальна гіпертензія
ультразвукове дослідження
портальна гемодинаміка

Анотація

Об’єктом дослідження були 269 пацієнтів, які входили у три групи: група І – пацієнти з коморбідністю НАЖХП та ГХ ІІ стадії, 2 ступеню (121 пацієнт), група ІІ – пацієнти з коморбідністю НАЖХП та РПАГ ІІ стадії, 2 ступеню (88 пацієнтів), група ІІІ – пацієнти з НАЖХП (60 пацієнтів). Вік пацієнтів складав від 18 до 66 років. Середній вік пацієнтів становив (48,07±10,81) року. Контрольна група – 20 здорових осіб аналогічної вікової категорії чоловічої та жіночої статі. Для оцінки стану печінки використовували ультразвуковий метод дослідження на ультразвуковій діагностичній системі „GE”, США. За нашими даними, показники кровотоку у портальній вені погіршуються як у пацієнтів з НАЖХП так і її коморбідністю з ГХ або РПАГ. Індекс резистивності загальної печінкової артерії знижується у більшій мірі у пацієнтів з НАЖХП та її коморбідністю з ГХ або РПАГ порівняно як з хворими з ізольованою НАЖХП, так і з групою контролю. Пульсаційний індекс загальної печінкової артерії достовірно не відрізняється від хворих з коморбідністю та ізольованою НАЖХП, але достовірно перевищує показник у групі контролю. Це також свідчить про наявність порушень у системі артеріального печінкового кровотоку у досліджених хворих. Різниця між показниками портальної гемодинаміки відсутня при коморбідності НАЖХП з ГХ та коморбідності НАЖХП з РПАГ. Отриманні дані свідчать про те, що наявність коморбідності з ГХ або РПАГ у пацієнтів з НАЖХП, погіршує стан портального кровотоку, що може впливати на перебіг захворювання.
https://doi.org/10.35339/ekm.2019.84.03.04
PDF

Посилання

Alizadeh A., Mansour-Ghanaei F., Roozdar A. et al. (2018). Laboratory Tests, Liver Vessels Color Doppler Sonography, and FibroScan Findings in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease: An Observation. J. Clin. Imaging Sci. vol. 8, p. 12.

Tarzamni M.K., Khoshbaten M., Sadrarhami S. et al. (2014). Hepatic Artery and Portal Vein Doppler Indexes in Non-alcoholic Fatty Liver Disease Before and After Treatment to Prevent Unnecessary Health Care Costs. Int. J. Prev. Med. vol. 5 (4), pp. 472–477.

Коzlov A.P. (2014). Portal`ny`j krovotok pri nealkogol`noj zhirovoj bolezni pecheni v dinamike lecheniya [Portal blood flow in non-alcoholic fatty liver disease in the dynamics of treatment]. Science Rise. vol. 5/4 (5), pp. 17–24 [in Russian].

Stepanova N.S. (2004). Izuchenie narushenij portal`noj gemodinamiki u bol`nykh khronicheskimi diffuzny`mi zabolevaniyami pecheni, khronicheskoj serdechnoj nedostatochnost`yu, vozmozhnostej medikamentoznoj korrekczii po danny`m kardiosovmestimoj dopplerografii [The study of portal hemodynamic disorders in patients with chronic diffuse liver diseases, chronic heart failure, the possibilities of drug correction according to cardiac compatible Doppler ultrasound imaging]. Extended abstract candidate`s thesis. Smolensk [in Russian].

Lapshina K.A. (2017). Osoblivosti` portal`noyi gemodinami`ki u khvorikh na nealkogol`nij steatogepatit, poyednanij z gi`pertoni`chnoyu khvoroboyu [Features of portal hemodynamics in patients with non-alcoholic steatohepatitis combined with hypertension]. Ukrayins`kij terapevtichnij zhurnal – Ukrainian Therapeutic Journal, vol. 2, pp. 73–77 [in Ukrainian].

Mohammadinia A.R., Bakhtavar K., Ebrahimi-Daryani N. et al. (2010). Correlation of hepatic vein Doppler waveform and hepatic artery resistance index with the severity of nonalcoholic fatty liver disease. J. Clin. Ultrasound., vol. 38, pp. 346–352.

Solhjoo E., Mansour-Ghanaei F., Moulaei-Langorudi R., Joukar F. (2011). Comparison of portal vein doppler indices and hepatic vein doppler waveform in patients with nonalcoholic fatty liver disease with healthy control. Hepat. Mon., vol. 11, pp. 740–744.

Fan J., Chen C.J., Wang Y.C. et al. (2019). Hemodynamic changes in hepatic sinusoids of hepatic steatosis mice. World J. Gastroenterol., vol. 25 (11), pp. 1355֪–1365.

Mihmanli I., Kantarci F., Yilmaz M.H. et al. (2005). Effect of diffuse fatty infiltration of the liver on hepatic artery resistance index. J. Clin. Ultrasound., vol. 33 (3), pp. 95–99.

Mohammadi A., Ghasemirad M., Zahedi H. et al. (2011). Effect of severity of steatosis as assessed ultrasonographically on hepatic vascular indices in non-alcoholic fatty liver disease. Med. Ultrason., vol. 13 (3), pp. 200–206.

Balci A., Karazincir S., Sumbas H. et al. (2008). Effects of diffuse fatty infiltration of the liver on portal vein flow hemodynamics. J. Clin. Ultrasound, vol. 36 (3), pp. 134–140.

Erdogmus B., Tamer A., Buyukkaya R. et al. (2008). Portal vein hemodynamics in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Tohoku J. Exp. Med., vol. 215 (1), pp. 89–93.

Karasin M., Tokgoz O., Serifoglu İ. et al. (2014). The Doppler ultrasonographic evaluation of hemodynamic changes in hepatic vascular structures in patients with hepatosteatosis. Pol. J. Radiol., vol. 79, pp. 299–304.

Topal N.B., Orcan S., Sığırlı D. et al. (2015). Effects of fat accumulation in the liver on hemodynamic variables assessed by Doppler ultrasonography. J. Clin. Ultrasound., vol. 43 (1), pp. 26–33.