Маркери судинних порушень в плаценті при ВІЛ-асоційованій герпесвірусній інфекції
PDF

Ключові слова

ВІЛ
герпесвірусна інфекція
плацента
СД31
фактор Віллебранта

Як цитувати

Аношина, Т. (2020). Маркери судинних порушень в плаценті при ВІЛ-асоційованій герпесвірусній інфекції. Експериментальна і клінічна медицина, 72(3), 113-118. вилучено із https://ecm.knmu.edu.ua/article/view/546

Анотація

Як ВІЛ, так герпесвірусна інфекція (ГВІ) супроводжуються високою частотою плацентарної дисфункції. Досліджено 10 плацент від жінок з ВІЛ і ГВІ та 10 – від жінок з фізіологічним перебігом вагітності. У більшості плацент від жінок з ВІЛ і ГВІ відмічаються прояви субкомпенсованої плацентарної дисфункції з вираженими в різній мірі неспецифічними інволютивно-дистрофічними змінами і гострими циркуляторними розладами. Виявлено зміни в синцитіотрофобласті, клітинах строми і децидуальних клітинах та васкулопатії з утворенням тромбів, що вказує на ушкодження ендотелію судин, які підтверджено встановленою імуногістохімічно позитивною експресією СД31 і фактора Віллебранта.
PDF

Посилання

Инфекционные плацентиты : метод. пособие / В.Ф. Мельникова, A.B. Цинзерлинг, Н.Г. Глуховец и др. – СПб., 1991. – 112 с.

Женщина, ребенок и ВИЧ / под ред. Н.А. Белякова, Н.Ю. Рахманиной, А.Г. Рахмановой. – Санкт-Петербург; Вашингтон, 2012. – 600 с.

Кулаков В.И. Плацентарная недостаточность и инфекция / В.И. Кулаков, Н.В. Орджоникидзе, В. Л. Тютюнник. – М., 2004. – 494 с.

Спектр и частота оппортунистических заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией / Е. Голохвастова, С. Царенко, Н. Литвинова и др. // Врач. – 2012. – № 6. – С. 26–30.

King C.C. The Role of co-infections in mother-to-child transmission of HIV / C.C. King, R.E. Sascha, A.P. Kourtis // Current HIV Research. – 2013. – № 11. – P. 10–23.

Кольцова І.Г. Фетоплацентарна недостатність та інфекції групи TORСH / І.Г. Кольцова, А.П. Боровик, П.З. Протченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. – № 1. – С. 84–88.

Александрова Н.В. Ранние этапы становления системы мать–плацента–плод / Н.В. Александрова, О.Р. Баев // Акушерство и гинекология. – 2011. – № 8. – С. 4–10.

Климов В.А. Эндотелий фетоплацентарного комплекса при физиологическом и патологическом течении беременности / В.А. Климов // Акушерство и гинекология. – 2008. – № 2. – С. 7–10.

Privratsky J. R. PECAM-1: regulator of endothelial junctional integrity / J.R. Privratsky, P.J. Newman // Cell Tissue Res. – 2014. – Vol. 355 (3). – P. 607–619.

Woodfin A. PECAM-1: a multi-functional molecule in inflammation and vascular biology / A. Woodfin, M.B. Voisin, S. Nourshargh // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 2007. – Vol. 27 (12). – P. 2514–2523.

Privratsky J.R. PECAM-1: conflicts of interest in inflammation / J.R. Рrivratsky, D.K. Newman, P.J. Newman // Life Sci. – 2010. – Vol. 87 (3–4). – P. 69–82.

Фактор Виллебранда и его роль в дисфункции эндотелия при ишемической болезни сердца / Я.И. Вериго, И.В. Демко, М.М. Петрова и др. // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – № 5 (89). – С. 23–28.

Тюлєнєва О.А. Методологічний аспект застосування імуногістохімічної методики на фактор von Willebrandt на матеріалі матково-плацентарної ділянки та міометрію вагітних / О.А. Тюлєнєва, І.С. Давиденко, В.М. Завалецький // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – Т. V, № 4 (18). –

С. 95–100.

Goksu Erol A.Y. Significance of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) expressions in preeclamptic placentae. / A.Y. Goksu Erol, M. Nazli, Y.S. Elis // Endocrine. 2012. – Vol. 42 (1). – P. 125–131.

Immunohistochemical expression of von Willebrand factor in the preeclamptic placenta / M. Parra-Cordero, C. Bosco, J. González et al. // J. Mol Histol. – 2011. – Vol. 42 (5). – P. 459–465.