Протимікробні властивості та перспективи застосування в стоматології нового лікарського засобу на основі екстракту хмелю вуглекислотного
PDF

Ключові слова

запальні захворювання пародонта
екстракт хмелю вуглекислотного
протимікробна активність

Як цитувати

Мельник, А. (2020). Протимікробні властивості та перспективи застосування в стоматології нового лікарського засобу на основі екстракту хмелю вуглекислотного. Експериментальна і клінічна медицина, 72(3), 39-43. вилучено із https://ecm.knmu.edu.ua/article/view/516

Анотація

Проаналізовано результати досліджень протимікробної активності нового лікарського засобу на основі екстракту хмелю вуглекислотного у формі гелю стосовно етіологічно значущих збудників запальних захворювань пародонта. Порівняння рівня антибактеріальної та антигрибкової активності досліджуваного зразка гелю з аналогічними показниками Камістад-гелю Н свідчить про високу ефективність створеного засобу, що є підставою для його подальшого впровадження в стоматологічну практику.
PDF

Посилання

Захаров А.А. Анализ микрофлоры ротовой полости обследованных людей с различными заболеваниями / А.А. Захаров, Н.А. Ильина // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12. – С. 141–143.

Грудянов А.И. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта / А.И. Грудянов, В.В. Овчинникова. – М.: МИА, 2007. – 80 с.

Шульпекова Ю.А. Воспалительные заболевания полости рта и глотки / Ю.А. Шульпекова // Медицина неотложных состояний. – 2007. – Т. 11, № 4. – С. 101–105.

Яровская Г.О. Заболевания слизистой полости рта / Г.О. Яровская // Современная стоматология. – 2007. – № 1. – С. 57–61.

Мануйлов Б.М. Некоторые особенности фитотерапии в стоматологии (особенности строения и физиологии пародонта, особенности лечения и профилактики заболеваний тканей пародонта фитопрепаратами) : метод. рекомендации. – М., 2005. – 34 с.

Использование нового геля «Апидент» в комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта / Л.С. Кравченко, Г.Н. Солоденко, Н.А. Бас, Е.Н. Кушнир // Український стоматологічний альманах. – 2013. – № 2. – С. 19–22.

Кравченко Л.С. Вплив гелю «Апідент» на мікробіоценоз і захисні системи ротової порожнини за умов раннього післяопераційного періоду при дентальній імплантації / Л.С. Кравченко, О.В. Пасечник // Український стоматологічний альманах. – 2013. – № 3. – С. 99–102.

Русин В.В. Особливості використання бацилярних біопрепаратів у стоматологічній практиці / В.В. Русин // Ліки України. − 2015. − № 3 (24). − С. 64–68.

Скибина Ю.В. Эффективность препаратов «Пародиум» и «Эльгидиум» при заболеваниях пародонта / Ю.В. Скибина, Д.Г. Парсамов // Стоматология сегодня. – 2005. – № 6 (47).

Цетлина В. Камистад лечит и взрослых, и детей / В. Цетлина // Новая аптека. –2007. – № 8. – С. 68–69.

Фомичев И.В. Применение геля Камистад при лечении гипертрофического гингивита у подростков (с 12 лет), возникающего при применении на съемной ортодонтической технике / И.В. Фомичев, Г.М. Флейшер // Стоматолог-практик. − 2013. − № 2. − С. 42–48.

Зузук Б.М. Хмель вьющийся (хмель обыкновенный ) Humulus lupulus l. (аналитический обзор) [Электронный ресурс] / Б.М. Зузук, Р.В. Куцик. – Режим доступа: http://www.provisor.com.ua/archive/2004/ art_26htm/

Григорчук О.Ю. Хміль у народній та науковій медицині / О.Ю. Григорчук, О.І. Тихонов // Фармацевт. журнал. – 2002. – № 5. – С. 90–93.

Пат. № а200907812 Україна, МПК А61К 36/185, А61Р 31/04. Застосування вуглекислотного екстракту хмелю в якості активної субстанції в фармацевтичних композиціях з протимікробною дією / В.В. Казмірчук, М.І. Ляшенко, А.В. Спиридонов та ін. – опубл. 11.10.2010. Бюл. № 19/2010.

Use of hop ( Humulus lupulus ) agricultural by-products for the reduction of aqueous lead ( II ) invironmental health hazards / J. Gardea-Torresdey, M. Hejazi, K. Tiemfnn et al. // J. Harard Mater. – 2002. – Vol. 91, № 1–3. – P. 95–112.

Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-ше вид. – Харків.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

Лапач С.М. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.М. Лапач, А.В. Чубенко, П.М. Бабич. – К.: Морион, 2000. – 320 с.