Зміни в м'язовій тканині при взаємодії магніту і феромагнітного металевого стороннього тіла
PDF (Русский)

Ключові слова

стороннє тіло
магніт
м'язова тканина

Як цитувати

Негодуйко, В. (2020). Зміни в м’язовій тканині при взаємодії магніту і феромагнітного металевого стороннього тіла. Експериментальна і клінічна медицина, 76(3), 108-112. вилучено із https://ecm.knmu.edu.ua/article/view/469

Анотація

Проаналізовано результати експериментальних досліджень проведених на кролях. Показано особливості зміни в м'язовій тканині різної товщини в динаміці при взаємодії магніту різної сили магнітного поля і чужорідного тіла правильної і неправильної форми. Експериментальним шляхом доведено безпеку використання хірургічного магнітного інструментарію для видалення феромагнітних металевих сторонніх тіл.
PDF (Русский)

Посилання

Belen'kiy, V.A., Negoduyko V.V. Osobennosti primeneniya khirurgicheskogo magnitnogo instrumenta dlya diagnostiki i udaleniya feromagnitnykh metallicheskikh inorodnykh tel myagkikh tkaney ognestrel'nogo proiskhozhdeniya // Sovremennyye aspekty voyennoy meditsiny / Sbornik nauchnykh trudov Natsional'nogo voyenno-meditsinskogo klinicheskogo tsentra «GVKG» MO Ukrainy. – Vyp. 23. Prilozheniye. – K., 2016. – S. 9–10.

Vkazivky z voyenno-polevoyi khirurhiyi / Za redaktsiyeyu Ya.L. Zarutskoho, A.A. Shudraka. – Kyiv: SPD Chalchynska N.V., 2014. – 396 s.

Voyenno-polevaya khirurgiya: uchebnik. – 2-ye izd., pererab. i dop.; pod redaktsiyey Ye.K. Gumanenko. – M.: GEOTAR-Media, 2015. – 768 s.

Mikhaylusov R.N., Negoduyko V.V. Rezul'taty primeneniya khirurgicheskikh magnitnykh instrumentov dlya obsledovaniya ran i udaleniya ferromagnitnykh inorodnykh tel // Klíníchna khírurgíya. – 2016. – № 7. –

S. 58–60.

Patent na korysnu model № 100226 (UA). Instrument mahnitnyy bahatofunktsionalnyi dlya diahnostyky i vydalennya metalevykh feromahnitnykh storonnikh til / R.M. Mykhaylusov, V.V. Nehoduyko, V.A. Bilenkyy (Ukrayina); zayavl. 15.04.2015; opubl. 25.08.2015. Byul. № 16.

Patent na korysnu model № 100225 (UA). Instrument dlya obstezhennya ta vymiryuvannya ranovoho kanalu / R.M. Mykhaylusov, V.V. Nehoduyko, V.A. Bilenkyi (Ukrayina); zayavl. 15.04.2015; opubl. 25.08.2015. Byul. № 16.

Patent na korysnu model №105452 (UA). Prystriy hnuchkyy dlya vydalennya feromahnitnykh storonnikh til / Mykhaylusov R.M., Velykodnyy O.M., Bilen’kyy V.A., Nehoduyko V.V., Boroday V.O. – Zayavleno 04.08.2015; Opubl. 25.03.2016. Byul. № 6.