Метаболізм оксиду азота за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації
PDF

Ключові слова

нітрити
NO-синтази
пероксинітрит
алкоголь
печінка
щури

Як цитувати

Микитенко, А. (2023). Метаболізм оксиду азота за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації. Експериментальна і клінічна медицина, 92(1). https://doi.org/10.35339/ekm.2023.92.1.myk

Анотація

In press

Експериментально було показано, що етанол впливає на продукцію оксиду азоту у щурів, проте оксид азоту може виконувати як захисний ефект шляхом послаблення шкідливого впливу етанолу на мікроциркуляцію печінки, так і призводити до ураження печінки активними формами азоту. Метою дослідження було вивчення змін в роботі циклу оксиду азоту за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації у щурів. Експерименти були виконані на 30 білих статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар, вагою 180–220 г. Тварини були розділені на 2 групи: І – контрольна (n=6); ІІ група – тварини, яким моделювали алкогольний гепатит (n=24) методом примусової переривистої алкоголізації протягом 5 діб, з повтором через дві доби шляхом внутрішньоочеревинного введення 16,5 % розчину етанолу на 5 % розчині глюкози, з розрахунку 4 мл/кг маси тіла. Виведення тварин з експерименту відбувалося на 10, 14, 21 та 28 добу шляхом забору крові з правого шлуночка серця під тіопенталовим наркозом. В гомогенаті печінки щурів визначали активність індуцибельної та конститутивних ізоформ NO-синтаз та концентрацію нітритів і пероксинітриту лужних та лужноземельних металів, активність нітритредуктаз, нітратредуктаз та аргінази, нітрозотіолів. Моделювання хронічної алкогольної інтоксикації на 10–28 добу призвело до порушення утворення та метаболізації оксиду азоту з переважним утворенням токсичних його метаболітів пероксинітритів та нітритів, що загрожує розвитком нітрозативного стресу в печінці. Хронічна алкогольна інтоксикація на 10–28 добу експерименту супроводжувалася різким зниженням активності аргіназозалежного шляху метаболізму аргініну в печінці щурів, що свідчить про порушення процесів дезамінування в циклі Кребса-Хендзелайта.

Ключові слова: нітрити, NO-синтази, пероксинітрит, алкоголь, печінка, щури.

 

 

https://doi.org/10.35339/ekm.2023.92.1.myk
PDF

Посилання

Thomes PG, Rasineni K, Saraswathi V, Kharbanda KK, Clemens DL, Sweeney SA, et al. Natural Recovery by the Liver and Other Organs after Chronic Alcohol Use. Alcohol Res. 2021;41(1):05. DOI: 10.35946/arcr.v41.1.05. PMID: 33868869.

Mathurin P, Bataller R. Trends in the management and burden of alcoholic liver disease. J Hepatol. 2015;62(1 Suppl):S38-46. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.03.006. PMID: 25920088.

Campollo O. Alcohol and the Liver: The Return of the Prodigal Son. Ann Hepatol. 2019;18(1):6-10. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7854. PMID: 31113611.

Mellinger JL. Epidemiology of Alcohol Use and Alcoholic Liver Disease. Clin Liver Dis (Hoboken). 2019;13(5):136-139. DOI: 10.1002/cld.806.

Bataller R, Mandrekar P. Identifying molecular targets to improve immune function in alcoholic hepatitis. Gastroenterology. 2015;148(3):498-501. DOI: 10.1053/j.gastro.2015.01.013. PMID: 25613314.

Diesen DL, Kuo PC. Nitric oxide and redox regulation in the liver: part II. Redox biology in pathologic hepatocytes and implications for intervention. J Surg Res. 2011;167(1):96-112. DOI: 10.1016/j.jss.2009.10.006. PMID: 20400112.

Oekonomaki E, Notas G, Mouzas IA, Valatas V, Skordilis P, Xidakis C, Kouroumalis EA. Binge drinking and nitric oxide metabolites in chronic liver disease. Alcohol Alcohol. 2004;39(2):106-9. DOI: 10.1093/alcalc/agh030. PMID: 14998825.

Beier JI, McClain CJ. Mechanisms and cell signaling in alcoholic liver disease. Biol Chem. 2010;391(11):1249-64. DOI: 10.1515/BC.2010.137. PMID: 20868231.

Stepanov YuM, Didenko VI, Dynnik OB, Konenko IS, Oshmianskaia NYu, Galinsky AA. Association of morphological changes in the liver parenchyma and its rigidity under the conditions of the experimental modeling of alcoholic and toxic hepatitis. Journal of the NAMSU. 2017;23(3-4):196-204.

Akimov OY, Kostenko VO. Functioning of nitric oxide cycle in gastric mucosa of rats under excessive combined intake of sodium nitrate and fluoride. Ukr Biochem J. 2016;88(6):70-5. DOI: 10.15407/ubj88.06.070. PMID: 29236285.

Gaston B, Reilly J, Drazen JM, Fackler J, Ramdev P, Arnelle D, et al. Endogenous nitrogen oxides and bronchodilator S-nitrosothiols in human airways. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1993;90:10957-61.

Singh RJ, Hogg N, Joseph J, Kalyanaraman B. Mechanism of nitric oxide release from S-nitrosothiols. J Biol Chem. 1996;271(31):18596-603. DOI: 10.1074/jbc.271.31.18596. PMID: 8702510.

Bartosz G. Peroxynitrite: mediator of the toxic action of nitric oxide. Acta Biochim Pol. 1996;43(4):645-59.

Cyr AR, Huckaby LV, Shiva SS, Zuckerbraun BS. Nitric Oxide and Endothelial Dysfunction. Crit Care Clin. 2020;36(2):307-21. DOI: 10.1016/j.ccc.2019.12.009. PMID: 32172815.

Blaya D, Rubio-Tomás T, Rodrigo-Torres D, Lozano J, Coll M, Argemi J, et al. Endothelial dysfunction markers predict short-term mortality in patients with severe alcoholic hepatitis. Hepatol Int. 2021;15(4):1006-17. DOI: 10.1007/s12072-021-10165-y. PMID: 33954832.

Yang Y, Sangwung P, Kondo R, Jung Y, McConnell MJ, Jeong J, et al. Alcohol-induced Hsp90 acetylation is a novel driver of liver sinusoidal endothelial dysfunction and alcohol-related liver disease. J Hepatol. 2021;75(2):377-86. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.02.028. PMID: 33675874.

Liu XB, Haney JR, Cantero G, Lambert JR, Otero-Garcia M, Truong B, et al. Hepatic arginase deficiency fosters dysmyelination during postnatal CNS development. JCI Insight. 2019;4(17):e130260. DOI: 10.1172/jci.insight.130260. PMID: 31484827.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.