Методична діяльність викладача закладу вищої освіти
PDF

Ключові слова

викладач
методична робота
активізація діяльності

Як цитувати

Ніколішина, Е., & Бойченко, О. (2020). Методична діяльність викладача закладу вищої освіти. Експериментальна і клінічна медицина, 87(2), 59-63. https://doi.org/10.35339/ekm.2020.87.02.08

Анотація

Розглянули основні аспекти та виділили основні завдання методичної роботи викладача закладу вищої освіти, які складаються з підвищення методичної майстерності, удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного процесу для студентів, впровадження у навчальний процес нових методик викладання як практичної, так і теоретичної частин заняття. Сучасному педагогу для ефективного викладання дисципліни важливо розуміти структуру діяльності викладача, її основні компоненти, постійно вдосконалювати педагогічні дії, практичні навички та постійно розвивати психологічні якості, необхідні для професійної реалізації. Викладач закладу вищої освіти здійснює свою діяльність одразу у декількох напрямках: науковому, виховному і методичному. Для того, щоб робота була цікавою та корисною, потрібно підвищену увагу приділяти аналізу роботи викладачів, як кожного окремо, так і колективно, що проводиться на початку і наприкінці навчального року, це дає можливість порівняти успіхи та невдачі, приділити підвищену увагу деяким питанням, що ускладнювали навчальний процес, а також розробити план методичної діяльності на наступний рік.

Ключові слова: викладач, методична робота, активізація діяльності.

https://doi.org/10.35339/ekm.2020.87.02.08
PDF

Посилання

Derzhavna natsionalna prohrama "Osvita": Ukrayina XXI stolittya [State National Program "Education": Ukraine of the XXI century]. Kyiv: ISD, 1997. 61 p. [In Ukrainian].

Turkot, T.I. (2011). Pedahohika vyshchoyi shkoly [Pedagogy of higher school]. Kyiv: Kondor, 628 p. [in Ukrainian].

Bilyayeva, O.M. (2014). Profesiyno-pedahohichna diyalnist vykladachiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv u konteksti systemnoho pidkhodu [Professional and pedagogical activity of teachers of higher medical educational institutions in the context of a system approach], Svit medytsyny ta biolohiyi - World of Medicine and Biology, 3(45), P. 182-185 [in Ukrainian].

Komarenko N.H. (1997). Formy orhanizatsiyi metodychnoyi roboty v himnaziyi [Forms of organization of methodical work in gymnasium]. Extended abstract of candidate's thesis. Odesa, 24 p. [In Ukrainian].

Yermola, A.M. (1998). Systemanaukovo-metodychnoyiroboty informatsiyno-metodychnykhtsentriv z uchytelyamy zahalnoosvitnikh navchalno-vykhovnykh zakladiv [System of scientific and methodical work of information and methodical centers with educational general educational establishments]. Candidate's thesis. Kharkiv, 255 p. [in Ukrainian].

Sydorenko, O.L. (1996). Pedahohichni umovy efektyvnosti naukovo-metodychnoyi roboty z uchytelyamy zahalnoosvitnikh navchalno-vykhovnykh zakladiv [Pedagogical conditions of efficiency of scientific and methodical work with teachers of general educational institutions]. Candidate's thesis. Kharkiv, 189 p. [in Ukrainian].

Vitvytska, S.S. (2006). Osnovypedahohiky vyshchoyi shkoly:pidruchnykza modulno-reytynhovoyu systemoyu navchannya [Fundamentals of higher school pedagogy: a textbook on the module-rating system of education]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury, 384 p. [in Ukrainian].

Ilenko, N.M., & Boychenko, O.M. (2018). Mizhdystsyplinami zvyazky yak faktor vdoskonalennya vyvchennya predmetu terapevtychna stomatolohiya pry pidhotovtsi maybutnoho likarya [Interdisciplinary connections as a factor in improving the study of the subject of therapeutic dentistry in the preparation of the future doctor], Vistnyk problem biolohiyi і medytsyny - Bulletin of the problem of biology and medicine, issue 4, part 2 (147), pp. 223-225 [in Ukrainian].