Почерніна, В. «Роль Toll-подібних рецепторів 2-го та 4-го типів у патогенезі прогресуючої стадії різних клінічних типів псоріазу». Експериментальна і клінічна медицина, вип. 89, вип. 4, Грудень 2020, с. 38-43, doi:10.35339/ekm.2020.89.04.05.