[1]
О. Костенчак-Свистак, «Ендотеліальна дисфункція у жінок до та після корекції складу тіла», ЕКМ, вип. 89, вип. 4, с. 63-68, Груд 2020.