[1]
В. Почерніна, «Роль Toll-подібних рецепторів 2-го та 4-го типів у патогенезі прогресуючої стадії різних клінічних типів псоріазу», ЕКМ, вип. 89, вип. 4, с. 38-43, Груд 2020.