Гріднева, О. (2023) «Кореляційні взаємозалежності характеристик вуглеводного обміну та ліпідного профілю і рівнів батокінів хворих при ішемічній хворобі серця та ожирінні», Експериментальна і клінічна медицина, 92(3). doi: 10.35339/ekm.2023.92.3.gri.