Василюк, В., & Жураківська, О. (2023). Вікові особливості кровопостачання міокарда при коморбідній патології. Експериментальна і клінічна медицина, 92(4), 6-16. https://doi.org/10.35339/ekm.2023.92.4.vaz