Костенчак-Свистак , О. (2020). Ендотеліальна дисфункція у жінок до та після корекції складу тіла. Експериментальна і клінічна медицина, 89(4), 63-68. https://doi.org/10.35339/ekm.2020.89.04.10