(1)
Гріднева, О. Кореляційні взаємозалежності характеристик вуглеводного обміну та ліпідного профілю і рівнів батокінів хворих при ішемічній хворобі серця та ожирінні. ЕКМ 2023, 92.