(1)
Стрільчук, Л.; Філіпюк, А. Клінічні аспекти застосування відношення нейтрофілів до лімфоцитів у кардіології: огляд літератури та власні дослідження. ЕКМ 2020, 87, 27-35.