(1)
Костенчак-Свистак , О. Ендотеліальна дисфункція у жінок до та після корекції складу тіла. ЕКМ 2020, 89, 63-68.