(1)
Мозгова, Т.; Лещина, І.; Федорченко, С. Сучасні закономірності формування інтернет-адикцій у осіб молодого віку. ЕКМ 2020, 89, 58-62.