(1)
Почерніна, В. Роль Toll-подібних рецепторів 2-го та 4-го типів у патогенезі прогресуючої стадії різних клінічних типів псоріазу. ЕКМ 2020, 89, 38-43.