(1)
Дерієнко, Т.; Тихонова, Т.; Мартим’янова , Л. Стадії артеріальної гіпертензії і параметри електрокардіостимуляції у пацієнтів на річному етапі після імплантації та медикаментозної терапії. ЕКМ 2020, 84, 19-23.